Den gyllene paddan är död…

… och nu blir det bara värre

Fram till mitten av 80-talet fanns det gott om gyllene paddor i naturreservatet Monteverde i Costa Rica. En gång om året samlades de i hundratal för att para sig vid de små gölarna.
Men 1988 hittade Martin Crumb bara en enda paddda. Den stod vid gölen och väntade och väntade på de andra.
Året därpå var den där igen.
Men sedan inte mer.
Den var, kanske, den siste av sin sort.
Gölarna med äggen hade torkat ut, av allt att döma till följd av den globala uppvärmningen.

Skribent: Petter Larsson