Bäva förtappade!

”De dricker mest, slåss mest och har mest sex. Brittiska ungdomar beter sig värst i Europa”, skriver Dagens Nyheter (3 november) och återberättar fakta från en undersökning från tankesmedjan Ippr.
Illa, förstås, att supa och slåss – de kan skada sig själva och andra.
Men sex? Hur hänger det ihop med att bete sig dåligt?
I artikeln berättas också att de brittiska lymlarna hellre är ute med sina polare än hemma på kvällarna och att de äter middag med sina familjer mer sällan än ungdomarna på kontinenten.
Och då faller allt på plats: att missa familjemiddagen är ju ett välkänt tecken på syndfullt leverne.

Att en brittisk tankesmedja i sin iver att moralisera över ungdomens allmänna förfall och den heliga familjens sammanbrott blandar äpplen och päron får väl stå för dem.
Men att Dagens Nyheter helt okritiskt vidareförmedlar en syndakatalog där sex och uteliv utan vidare kopplas ihop med våld och droger kan bara tolkas på två sätt. Antingen håller de med. Eller också har de slarvat och inte tänkt efter.
I båda fallen kastar jag gärna den första fruktkorgen.

Skribent: Petter Larsson