”Borgerligt styre hotar hyresrätten”

Hyresrätten hotas om de borgerliga partierna vinner valet i Malmö. Det befarar hyresgästföreningen.

Bakgrunden är att privata aktörer kommer att släppas in i det kommunala bostadsbolaget MKB.
– Det får enorma konsekvenser som oppositionen inte kan överblicka, säger Christina Wessling, regionchef i Hyresgästföreningen i södra Skåne.
Olika företrädare för de borgerliga partierna har gett beskedet att MKB kommer att förhandla med privata fastighetsägare om oppositionen tar över makten i Malmö.
Av allt att döma kommer också hyresgäster att få bilda bostadsrättsföreningar i det kommunala beståndet.

Påverkar hyran

MKB är en jätte på bostadsmarknaden. Bolaget äger och förvaltar 21 000 bostäder i Malmö, omsättningen uppgår till 1,2 miljarder kronor. MKB påverkar också hyresnivån för de privata fastighetsbolagens lägenheter genom bruksvärdesprincipen. De privata bolagen följer allmännyttans hyresnivåer. Det är just detta som bekymrar hyresgästföreningen. Ifall privata fastighetsägare blir delägare i det kommunala bostadsbolaget uppstår nya komplikationer.
Om privata fastighetsägare släpps in i MKB kan de vara med och styra hyrorna i det privata beståndet, för lägenheter de själva äger. Det är en väldigt märklig hantering av bruksvärdet, tycker Christina Wessling.

Fler bostadsrätter

Hyresgästföreningen oroar sig också för att en stigande andel hyresrätter blir bostadsrätter. Idag ombildas fler hyreslägenheter till bostadsrätt än det byggs nya i Malmö, vilket innebär att hyresmarknaden krymper.
– Det finns redan vilande bostadsrättsföreningar i MKB:s bestånd i till exempel Slottsstaden, innerstaden, på Potatisåkern och Erik Dahlbergsgatan. Med en borgerlig valseger kommer hela Potatisåkern att gå. Detta sker alltså i områden där vi idag har få jämförelseobjekt. Det är väldigt bekymmersamt. Det går nämligen aldrig att rätta till i efterhand – en gång bostadsrätt, alltid bostadsrätt.
Christina Wessling befarar att MKB i slutändan endast kommer att äga bostäder i miljonprogramsområdena, där det idag finns stora och dyra renoveringsbehov.
Det får enorma konsekvenser för hyresgästerna. Borgarna kan hävda att vi går socialdemokraternas ärrenden, men det kan vi leva med. Det här handlar om hyresrätten, inte socialdemokraterna. Vi agerar för hyresgästerna.

Ny VD på gång

Nuvarande VD:n för MKB Lars Birve har sagt att han är beredd att låta en del hyreslägenheter ombildas till bostadsrätter ”för att öka mångfalden”.
Lars Birve går emellertid snart i pension. Bolaget söker ny VD i annonser i tidningarna. Ansökningshandlingarna ska vara inskickade senast 18 september, det vill säga dagen efter valet.
– Vad händer med VD-posten om borgarna vinner valet? Majoriteten kan styra det rätt så rejält, konstaterar Christina Wessling.
Moderaten Gunn Hanéll, vice ordförande i MKB idag, säger till Efter Arbetet att det inte finns något beslut om att privata ägare ska släppas in i MKB om de borgerliga partierna vinner valet.
– Men det är ingen omöjlighet. Om det finns privata företag som har engagemang och intresse, då är det självklart att vi ska föra en diskussion med dem. Vi inom moderaterna har en genomtänkt politik för detta, men det finns naturligtvis olika synpunkter inom borgerligheten. Men vi kommer inte att göra något som missgynnar MKB:s hyresgäster, tvärtom, förklarar hon.
Och vilande bostadsrättsföreningar kommer antagligen att få positiva besked vid ett regimskifte?
Skulle förfrågan framföras till bolaget så är det inte otroligt. Men det måste stämma med helheten. MKB får inte bli ett bolag bara för socialt handikappade. Moderata samlingspartiet har inget principiellt avståndstagande mot bostadsrätter. Om det inte missgynnar bolaget så säger vi ja till bostadsrätter.

Kritiserar lägenhetsköp

Gunn Hanéll är mycket kritisk till att MKB köpte Herrgården med 370 lägenheter på Rosengård. Renoveringskostnaderna för lägenheterna är beräknade till en kostnad av 100 miljoner kronor under tio år. Köpet gjordes av sociala skäl för att rädda området från ytterligare förfall.
– Det är kostnader som drabbar företaget, säger hon.
Frågan är om MKB till slut endast kommer att ha kvar lägenheter i miljonprogramsområdena?
– Nej, vi kan inte driva bolaget så. De utgifter som följer med detta bestånd måste täckas av intäkter från våra andra områden. Borgerliga företrädare har god kompetens vad gäller uppdraget som styrelseledamöter i ett kommunalt bolag.
Har ni fört diskussioner inom borgerligheten om valet av ny VD för MKB?
– Chefstillsättningar, inkluderat VD-anställningar, sker i samförstånd, svarar Gunn Hanéll.

Skribent: Lasse Sandström