Sänkt a-kassa drabbar inte alla

Vid en borgerlig valseger sänks a-kassan.
För hundratusentals tjänstemän är detta ett mindre problem. De är försäkrade. De får ut 80 procent, inte bara upp till a-kassetaket utan av månadslönen, om de blir arbetslösa.

Inkomstförsäkringar har blivit betydligt vanligare under de senaste åren. För Sif:s medlemmar ingår den i fackavgiften, för SKTF:are likaså. Samt för medlemmarna i Civilingenjörsförbundet, Trafik och Järnväg, Naturvetarförbundet, Farmaceutförbundet, Finansförbundet, Agrifack, Jusek, SSR och Ingenjörsfundet och möjligen ytterligare något förbund.
Dessa Saco- och TCO-förbund har för sina medlemmar slutit kollektiva avtal om inkomstförsäkringar. Ett vanligt upplägg är att försäkringarna vid arbetslöshet garanterar 80 procent av månadslönen i ett halvt år. Taket ligger betydligt över a-kassetaket på 20 075 kronor. 40 000 eller 60 000 är det normala. Högst ligger Civilingenjörsförbundet med ett tak på 80 000 kronor.

Inkomstförsäkringar

Sacomedlemmar kan dessutom teckna en individuell inkomstförsäkring. Redan år 2000 gav Saco sina medlemmar den möjligheten.
– Det hade sin upprinnelse i att man kunde konstatera att 92-93 procent av Saco-medlemmarna hade inkomster som låg över a-kassans inkomsttak, berättar Björn Frimodig, verksamhetsansvarig på Saco SalusAnsvar försäkrings AB.
Björn Frimodig berättar att omkring 13 000 Sacomedlemmar fram till idag har tecknat individuella inkomstförsäkringar. Dessa är i regel dubbelt så dyra som en kollektiv försäkring, där lägre administrationskostnad och bredare riskspridning sänker kostnaden.
– Idag är intresset störst för de kollektiva lösningarna eftersom de blir mer prisvärda, säger han.
Accept Försäkringar var det första Internetbaserade försäkringsbolaget och även först med att erbjuda individuella inkomstförsäkringar, vilket skedde redan 1998.

Avgift efter risk

Susanne Häggblom Andersson på Accept Försäkringar berättar att intresset är störst hos personer med inkomster som ligger en bit över a-kassetaket.
– Det är naturligt så. Personer med höga inkomster har mest att förlora om de blir arbetslösa, säger hon och förklarar att premien avgörs av statistik hos respektive arbetslöshetskassa: ju högre arbetslöshet desto högre premie.
För LO är det inte aktuellt med inkomstförsäkringar.
För det första är det för dyrt för oss. Våra förbund är så stora och många har en så pass hög arbetslöshet att premien skulle bli hög. Sedan tycker vi principiellt att a-kassan är bra. Det är nivån som har varit dålig. Den blir betydligt bättre nu när socialdemokraterna föreslår en höjning av taket med 200 kronor om dagen, säger Leif Håkansson, tredje vice ordförande i LO.

Underminerar a-kassan

Om a-kassenivån pressas nedåt ökar det ekonomiska trycket på LO-medlemmarna och kanske också benägenheten att vilja försäkra sig mot inkomstbortfallet. Leif Håkansson ser inkomstförsäkringar som något som skulle underminera legitimiteten för den allmänna a-kassan.
– Starka kollektivavtal, starka fackföreningar och en bra a-kassa skapar balans på arbetsmarknaden. Slår man undan ett ben så faller alltihopa.

Skribent: Mikael Ringman