En hermodskurs för valstugearbetare

Utgivningen av politiska böcker, inte minst personligt riktade pamfletter enligt amerikansk modell, har accentuerats inför stundande val. Fränast är tonen i Per-Anders Forstorps och Brian Palmers ”George W Reinfeldt” som hävdar att moderaterna nu gör en strategisk ansiktslyftning av exakt samma modell som Bushs så kallade medkännande konservatism.
Om hotet från Sveriges förmenta nya arbetarparti handlar även Christer Perssons, Stefan Carléns och Daniel Suhonens ”Åtta år med Reinfeldt” som är mindre slagfärdig smädeskrift – och mer av partitroget socialdemokratiskt reklamblad.
Boken ska läsas som en obligatorisk Hermodskurs för valstugearbetare med ambitioner. Författarna tecknar mycket pedagogiskt en bild av de tre grundstenarna i den svenska välfärden: ett starkt fack på arbetsmarknaden, ett generellt socialförsäkringssystem och en omfattande offentlig sektor.
Punkt för punkt visar man hur moderaterna och alliansen på kort tid och noga planerat tänker genomföra ett systemskifte och rasera den svenska modellen. Och tvärtemot vad som ofta görs gällande; att ett radikalt politiskt skifte står för dörren. De flesta förstår innebörden av ett borgerligt förslag på sänkta lägstalöner, men har kanske svårt att överblicka hur det samverkar med förslag till ökade kostnader för att vara med i facket och en slopad avdragsgill a-kasseavgift. Valstugearbetaren som gör sin läxa har en rätt bra arsenal av argument att hämta här.
Det kan bl i värre när gemene man hävdar att den svenska modellen inte nödvändigtvis är så intakt som det påstås i ”Åtta år med Reinfeldt” och undrar om frågor likt individualiserat pensionssparande bara är tillfälligheter – eller om även socialdemokratin vandrar i en riktning som inte riktigt antyds just i denna skrift.

Åtta år med Reinfeldt
Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen.
Ordfront förlag

Skribent: Johan Malmberg