Fy skäms och skärpning!

I ett par uppmärksammade reportage i våras behandlade SVT:s Uppdrag granskning börsbolagsdirektörernas hisnande löneförmåner.
Reportagen visade att det inte finns något som helst samband mellan bonusar, optionsprogram och prestationer.

Det handlar helt enkelt om att näringslivstopparna med hjälp av varandra snor åt sig vad de kan, ja om ren girighet.

I en uppföljning häromveckan gjorde Uppdrag gransknings reportrar oss än mer övertygade om vad vi redan tidigare starkt misstänkt. Det är inte bara så att bonussystemen är verkningslösa. De är direkt skadliga. De lurar direktörerna att avyttra långsiktigt viktiga verksamheter, som forsknings- och utvecklingsavdelningar eller fastigheter. För att inte tala om anställda. Det bättrar på årets resultat och ger bonus åt direktörerna men kostar långsiktigt i form av förlorade marknadsandelar, intäkter och jobb.

Uppdrag granskning visade på ett missförhållande till. De som företräder det breda folkliga aktieägande på bolagsstämmorna, d v s representanterna för AP-fonderna, olika fackligt styrda fonder och bankernas aktiefondsparare, röstade nästan undantagslöst för de skadliga bonussystemen.
Fy skäms och skärpning!

Ledarkommentar i Efter Arbetet Nr 3 3006

Skribent: