Om man inte får vatten blir man lätt förbannad

Det är i slutet av juli 2006: De stora rubrikerna handlar om rekordvärmen i Sydsverige. Det har gått mer än fem veckor utan en enda droppe vatten. I Holland har man fört väderstatistik i 300 år. Hetare juli än i år har aldrig bokförts.

Hur länge ska det fina vädret (torkan) fortsätta? I tidningen är den lokale grönsaksbonden förtvivlad:
– Det handlar om 10 till 20 procent skördebortfall, men man får hoppas att priserna stiger i takt med den minskade tillgången.
Ja, låt oss tro på marknadskrafterna. Tron kan ju försätta berg och förvandla vattnet till brännvin.

I Sverige behöver vi inte gå törstiga genom livet. Vattnet räcker och vi kan dela med oss till trädgårdens blommor. Så är det inte överallt. Tillgången till vatten är orättvist fördelad. Många måste gå flera mil för att hämta dagens behov. Andra dör av uttorkning. Människokroppen består till 72 procent av vatten. Vatten är grunden för allt liv.
Konfliktforskare anser att morgondagens krig inte kommer att orsakas av olja utan av vatten. En krigshärd som redan i dag ständigt flammar upp på grund av vattenbrist är Mellersta Östern.

Många tror att den orättvisa tillgången på vatten är lätt avhjälpt. Det är bara att privatisera vattenkällorna, rören och kranarna. Om kapitalstarka krafter ges kontroll över vattnet så blir problemet löst. De kommer att borra djupare brunnar och det blir mera vatten att fördela. Marknadsmässig prissättning leder till bättre hushållning. Gör alltså kranvattnet till en handelsvara. Som Coca-Cola.
Vattenliberalerna är på offensiv i hela världen. De har makten i EU-kommissionen, Världsbanken, Internationellas valutafonden och Världshandelsorganisationen (WTO).
I EU:s tjänstedirektiv finns klart utsagt att vattendriften ska kunna konkurrensutsättas. Och när så sker får inte de privata utländska företagen diskrimineras vid upphandling.

På kontinenten har privatiseringen redan tagit fart. Franska och tyska multijättar, exempelvis Suez och E.on, har stora vattenintressen att bevaka. Därför kom det inte som någon överraskning när EU-parlamentet för en tid sedan godkände privatisering av vattnet när tjänstedirektivet behandlades.
Omröstningen följde den politiska blockgränsen; den svenska borgerliga alliansen röstade med den konservativa gruppen.
När Världsbanken beviljar lån till länder i tredje världen är det på villkor
att vattnet privatiseras. Det franska multinationella företaget Suez har redan erövrat vattenmonopol i storstäder som Buenos Aires, Manila, Casablanca, Jakarta, Johannesburg, Paris och Sydney.

Det tyska företaget E.on köpte Sydkraft för några år sedan. Sydkraft grundades en gång av sydsvenska kommuner. Men i den allmänna privatiseringsvågen på 1990-talet sålde kommunerna ut sin aktiemajoritet.
Det tidigare starkt lokalt förankrade företaget har numera slukats av E.on. Så nu äger den tyska multijätten energin från svenska vattendrag och kärnkraft.

Skribent: