Barnens parti

BRIS, Barnens rätt i samhället, tar barnens parti i en annonskampanj. Där står: ”Vi kräver ett starkare föräldrastöd så att föräldrar har ork att se sina barns behov. Hjälp oss att ta barnens parti”.
Ett utmärkt initiativ. Frågan är ytterst viktig och som en av delarna i att ge föräldrar stöd, ser jag samhällets medverkan till en trygg ekonomi för familjerna. Alla barn skall ha rätt att delta i någon fritidsaktivitet och kunna göra saker som deras kamrater; ha födelsedagskalas, gå på bio, gå ut och fika och liknande. Inte alltid dyra eller exklusiva aktiviteter, men ändå ouppnåeliga för dem som lever på marginalen. Vi vet att det bästa är att föräldrar klarar detta genom säkra och bra löner. Men om de drabbas av arbetslöshet eller sjukdom, skall de få en nivå på sin försäkringsersättning som ändå klarar att ge barnen vad de behöver.
Den starka oro som drabbar en familj när ekonomin havererar och man tappar fotfästet, medför också ytterligare påfrestningar för barnen. Föräldrarna orkar inte alltid se dem, kanske inte heller ”bry sig”.
Socialdemokraterna vill behålla ersättningsnivåerna i arbetslöshetskassan och i föräldra- och sjukförsäkringarna. Den borgerliga alliansen, med moderaterna i spetsen, vill kraftigt försämra dessa ersättningar. Dessutom vill de korta föräldraförsäkringen med fyra månader.
Jag funderar över vad barnen vill.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström