Fastighetsskatten en borgerlig mardröm

Det är en politisk prestation av stora mått att före valdagen egenhändigt torpedera det egna förslag som under några korta veckor tycktes ha gett borgerligheten ett propagandamässigt övertag i valrörelsen.

Fredrik Reinfeldt stod för prestationen i Ekots utfrågning igår. Ämnet var fastighetsskatten. Och moderatledaren sade det onämnbara: ska man finansiera en minskning och på relativt kort sikt dessutom betala ett totalt avskaffande av fastighetsskatten så går det inte att behålla dagens ränteavdrag.
Inte om man vill finansiera detta superlöfte inom boendesektorn. Och det tyckte Reinfeldt att man ska göra. Det vill säga – inte ta pengarna från andra vitala samhällsändamål. Det må vara välfärdsreformer eller sänkta skatter på arbete.
Det är heller inte möjligt att låna pengar för att uppfylla löftet. I utfrågningen gjordes klart att moderaterna den här gången inte, som förr, vill tona fram som skattesänkarfundamentalister och ideologiska motståndare till fungerande välfärd och stabila statsfinanser.
Rollen som oansvarig och ogenomtänkt medlem av den borgerliga familjen bollades underförstått över till kristdemokraterna. Deras förslag om kommunal avgift och höjd reavinstskatt för att fylla hålet efter de försvunna 30 miljarderna i skrotad fastighetsskatt underkändes i milda, men sakligt förödande invändningar av Reinfeldt.
De kommunala avgifterna räcker inte på långt när för att finansiera löftet. Utan rejäla och tekniskt svåra ingrepp riskerar dessutom 360 000 fastighetsägare få höjda kostnader för boendet – också efter den slopade skatten.
Höjd reavinstskatt gör det ännu svårare för unga familjer att köpa en egen bostad, en död hand läggs över marknaden.
Så, om det ska bli något av den här beramade avrättningen av fastighetskatten så blir det till att ge sig på ränteavdragen. Hur mycket kunde givetvis Reinfeldt inte säga. Men enkel matematik pekar på en radikal sänkning om finansieringen ska ske inom bostadssektorn.
Ett annat sätt att uttrycka Reinfeldts besked till alla, och vi är onekligen några stycken, som tagit lån för att bekosta eget boende är att det finns inga gratisluncher.
Men med allt hummande och all dold oenighet fram till igår framstod faktiskt just detta löfte som en gratislunch. Tanken var att folk skulle gå hem till köksborden och stryka bort fastighetsskatten ur utgiftskolumnen och se vad de netto kunde göra för förtjänst. De som gjort den sortens kalkyler redan kan kasta dem i papperskorgen.
Det här blir en dyr ”reform”. Om den genomförs – allt annat oförändrat. Och det kommer givetvis inte att ske.
Nu står moderater och kristdemokrater på var sin ytterflank i den här frågan och slår varandra i huvudet med oförenliga krav. Var centern och folkpartiet för dagen befinner sig är när detta skrivs ännu obekant.
Kaos är nära granne med fastighetsskatten är dagens besked från den borgerliga alliansen. Och det står alltmer klart att Fredrik Reinfeldt spelar rollen som biskop Brask – ”härtill var jag nödd och tvungen”. Jag tycker att det något hedrar honom att han till sist vågade säga det som alla experter sagt från första början i ämnet – de boende måste fullt ut betala den slopade skatten med andra betungande ingrepp i privatekonomin.
Den för valutgången riktigt spännande frågan är hur traditionella högerväljare tar emot Reinfeldts besked.
Det jublas väl inte direkt bakom ligusterhäckarna i Vellinge och Danderyd.

Publicerad i Skånska Dagbladet den 16 augusti 2006
a

Skribent: Håkan Hermansson