Leijonborgs ”barnsatsning” räcker ingenstans

Lars Leijonborg lovar helt plötsligt 200 nya socialarbetare till kommunerna.

Dessa kommer inte att räcka långt när alliansen genomfört sänkningarna i föräldraförsäkringen, arbetslöshets- och socialförsäkringarna. Det kommer att behövas betydligt flera för att klara ökningen av de socialbidragsansökningar som blir följden. Därutöver kommer kommunerna att drabbas av ökade kostnader för socialbidragen.
De fattiga och utsatta barnen kommer att bli fler. Känt är att en snäv och besvärlig ekonomi för föräldrar drabbar barnen på flera sätt. Inte bara materiellt och genom att de får avstå från aktiviteter som deras kamrater kan delta i, utan också genom att fattiga föräldrar inte alltid kan/orkar vara trygga och förmedla sin kärlek till barnen. Som fattig är det lätt att förlora självkänsla och självförtroende.
Fler barn kommer att fara illa och ännu fler socialarbetare kommer att behöva anställas och ännu mer pengar kommer att behöva satsas på barn- och ungdomsvård hos socialtjänsten och ännu mer resurser kommer att behöva tillföras barn- och ungdomspsykiatrin och skolans elevvård. Listan kan göras lång.
Dessutom vill grundbulten i alliansen, moderaterna, korta föräldraledigheten och ta ifrån de ännu ofödda barnen fyra månader med pappa eller mamma.
Lars Leijonborg, detta kallar inte jag att satsa på barnen.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström