De nya moderaterna – Leijonborg och Olofsson

De nya moderaterna är inte Fredrik Reinfeldts moderater, utan Lars Leijonborgs folkparti och Maud Olofssons centerparti.

Jag har en tid funderat över var folkpartiets och centerpartiets ursprungliga ideologier har tagit vägen. Det fanns en tid då man kunde finna ett socialt engagemang hos båda partierna. Men i dag hör man Lars Leijonborg uttala: ”Det är ingen mänsklig rättighet att bli försörjd av andra om man kan försörja sig själv.” (citat ur hans tal i Almedalen).
Lars Leijonborg, vi människor vill försörja oss själva. Vi vill ha gemenskapen som ett jobb ger, vi är inte så annorlunda er politiker. Vi känner också tillfredsställelse över att ha gjort ett gott dagsverke. Däremot kan vi bli sjuka eller arbetslösa. Detta är inte så vanligt förekommande hos er politiker, men vi tycker att det är bra att vi genom våra skatteinbetalningar kan få känna ekonomisk trygghet, inte minst för våra barn skull. Det kan kanske finnas någon som av olika och olyckliga skäl inte klarar att försörja sig och familjen, trots att det finns andra som tycker att de borde ”ta sig i kragen”. Om det är dessa få individer du i ditt tal tänkte på, är det just dem som jag tidigare ansett att folkpartiet faktiskt hade en sund och social känsla för. Men det var då det!
Nej, det är kanske inte är en mänsklig rättighet att bli försörjd men ett civiliserat samhälle med god ekonomi bör inte heller låta barn svälta om föräldrarna inte klarar deras försörjning. Men de nya moderaterna i skepnad av folkpartiet har tydligen sådana tankar.
Maud Olofsson sa i Almedalen: ”Vi vill visst ha en generös a-kassa. Men – ska det vara mer lönsamt att leva på a-kassa än på sin lön?”
Det är inte mer lönsamt att vara arbetslös än att jobba, det vet alla som stämplar.
Ändå vill alliansen med Reinfeldt i täten och med Olofson och Leijonborg i släpet sänka a-kassan, så att fler riskerar bli bidragsberoende, det vill säga få behov av bostadsbidrag och/eller kompletterande socialbidrag.
Ytterligare ett Almedalscitat från Maud Olofsson: ”Tänk dej att du kommer hem på fredagskvällen och det är städat och fint, tvätten är ren och ligger färdigvikt. Gräsmattan är klippt. Du kan ägna dig åt fredagsmys med familjen och kanske gå på teatern på lördagskvällen”.
”Förnyad välfärd”, kallar hon detta.
Ja Maud, när X har skött om allt detta hos dig, så du kan njuta av din familjehelg med gott samvete, så går hon hem till sig och använder helgen för att städa, tvätta och stryka –men hon behöver inte klippa gräsmattan. X har ingen. Hon är ensamstående med tre barn och har inte råd med villa. Så bra betalt får hon inte för att kunna ge dig fredagsmys, även om hennes lön delvis bekostas genom bidrag från skattebetalarna.
X kommer heller aldrig att få råd att be sin arbetskamrat utföra samma arbetsuppgifter hos sig som hon har gjort hos dig. Hon får ingen myshelg med sina barn. Men så var det väl heller inte tänkt. Den ”förnyade välfärden” är inte till för alla.
Ja, det är inte mycket kvar av de ”gamla” centerpartiet eller det ”gamla” folkpartiet, däremot det mesta hos det ”gamla” högerpartiet.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström