De blev utträngda av gratis arbetskraft

– Jag blev chockad, det är ju fler praktikanter än anställda, utropar Maria Carlqvist bestört när hon ser sina två schemalagda marsveckor.

Espresso house har gjort sig känt som ett fräscht livsstilskafé. Modern jazz strömmar ur högtalarna på alla filialer och personalen är ung och snygg. Gratis latte utropar fyrfärgsannonserna till studenter. Men det är inte bara latten som är gratis. Lönekostnaderna hålls i botten med hjälp av pratikanter.
Maria Carlqvist och Gosia Månsen, båda 21, är numera utmanövrerade från timanställningen på kaféet. Deras tidigare scheman fylls med praktikanter av olika slag. Lönekostnaderna för företaget är låga och facket kritiskt.
Arbetsförmedlingens försök att stävja överdrivet utnyttjande av praktikanter styrs av regeln en praktikant på fem anställda, men det är nästan omöjligt att kontrollera.

Låga lönekostnader
Vid centralen i Lund passerar horder av studenter. Med strategisk placering lockas kunderna in genom reklamskylten på gatan. Stormbyar biter kafébesökarnas kinder, som är blossande röda när de kliver in genom entrén. Barnvagnarna står uppradade och ett brus av lunchskvaller blandar sig med jazzrytmer. Maria Carlqvist springer stressat upp och ner för trappor.
– I dag är det jag och tre till just nu. Två är praktikanter, säger hon under ett februaripass, och städar av bordet.

”Pressat schema”
Under de månader som Efter Arbetet följt två provanställda kvinnor har det schemalagts många på arbetspassen som inte står på avlöningslistan.
– Lönekostnaderna är ju nere på runt 17 till 19 procent av omsättningen i veckorna, beskriver Maria Carlqvist.
Det är nära hälften av beräknad lönekostnad. Lundfilialens budget är stram och ”tidschemat ofta pressat” enligt egna dokument. Exempelvis är schemat för torsdagen den 16 mars uppställt med 3 ordinarie och 6 personer utan anställning.
För vecka 11 och 12 är trenden genomgående: alla veckodagar fylls konsekvent med fler ickeanställda än ordinarie. De olika praktikanterna på de lågt kvalificerade sysslorna är inte endast hänvisade från Arbetsförmedlingen utan även från skolor. Det gör att det enda regelverket som tycks finnas för att motverka för många ”gratisarbetare” per anställd sätts ur spel.
– Men de tar ju upp en tjänst– någon annans jobb, tycker Maria Carlqvists väninna Gosia Månsen.
De båda instämmer i stort i att praktikanterna utför sysslorna som anställda.
– Ja, och ibland ännu ambitiösare eftersom de hoppas få jobb, säger de i mun på varandra.
Att använda ordet praktikant i dagsläget försvåras av splittringen som råder i arbetsförmedlingens redovisningssystem. Alla som deltar i ett arbetsmarknadsprogram är inte nödvändigtvis en praktikant. Men i många fall används ordet praktikant för att beteckna en ”gratisarbetare”.
Tanken är att en sådan ska ha handledning och för egen del förkovra sig, snarare än att avlasta företagens ordinarie anställda.

Bortsållade
Varken Maria Carlqvist eller Gosia Månsen jobbar alltså kvar på kaféet när denna tidning går i tryck. De sista veckorna Maria arbetade blev inkomsterna för små och passen hon fick blev till sist bara fredag och lördagskvällar. Dessutom fick hon uppgiften att stänga för kvällen när det bjöds till personalfest. Hon upplever att hennes insats inte behövdes på vardagarna när den aldrig sinande källan med praktikanter ständigt fyllde på passen.
Espresso houses platschef på enheten i Lund, Ann Brynell, tycker inte hon gör något fel när hon under mars månad schemalagt tre av arbetsförmedlingens praktikanter tillsammans med två pass skolpraktikanter och en praktikant från ett yrkesprogram.
Hur många praktikanter har du just nu?
–Två.
Men enligt schemat så är de gulmarkerade områdena som indikerar praktikanter fler än två?
– Ja, vi har ju ungdomspraktikanter och skolpraktikanter från Lerbäckskolan och Soldalsskolan.
Men det är ytterligare namn.
– Ja, den är från en serviceskola i Eslöv, det är inte direkt en praktikant.
Men du betalar ingen lön?
– Nej.
Du betalar inga lönekostnader för någon av alla dessa?
– De får ju mat, eller rättare sagt de får mat.
Stämmer uppgifterna om att lönekostnaderna på vardagarna är nere på 17 till 19 procent av omsättningen?
– Jag kan inte lämna ut någon sådan uppgift, det är konfidentiellt.
Lönekostnaderna blir låga med många praktikanter?
– Du får ringa min chef.
Eftersom Arbetsförmedlingen inte kan uppge hur många praktikanter som finns på ett enskilt företag och hänvisar till sekretess, omöjliggörs en fullständig genomgång av hur många olika praktikanter det faktiskt förekommer på Espresso houses enheter eller på företag i största allmänhet.

Ur Efter Arbetet Nr 2 2006

Skribent: Ann-Sofie Jakobsson