Hur mycket satsar storkapitalet på borgerlig valseger?

Opinionsmätningar måste konsumeras med kritisk försiktighet.
En bra fråga är; Vem beställde och betalade frågan?
Anta att man vill ta reda på vad folk tycker om de höga, svenska skatterna och ställer frågan så här. ”Skattetrycket i Sverige är högst i världen. Tycker du att det bör sänkas?”

Liknande enkäter handlar Svenskt Näringsliv upp i parti och minut.
Å andra sidan kan man ställa frågan så här. ”Skulle du vara beredd att betala högre skatt för att få bättre skola, vård och omsorg.” En majoritet av svenskarna svarar då ja. Socialdemokraterna kan säkert tänka sig att betala undersökningen om de inte redan har gjort det.
Opinionsundersökningar går inte utan vidare att lita på. Inte desto mindre har de kommit att spela en allt större roll i nyhetsförmedlingen. Det blir allt vanligare att opinionsmätningar kablas ut som dagens huvudnyhet. Det börjar som regel med att företrädare för det särintresse som ligger bakom undersökningen själv får tolka resultatet på Dagens Nyheters debattsida. Sedan får detta gälla som sanning på nyhetssidor och i etermediasändningar.

Ur den senaste månadens opinionsmätningsnyhetsskörd erinrar jag mig att Rapport låtit göra en undersökning som ansågs visa att en majoritet av LO:s medlemmar inte tycker att det är rätt av LO att stödja socialdemokraterna. Eftersom frågan ställts av Sveriges fria television bör kanske svaret tas på allvar.
Frågan är dock vad det säger oss? Kanske att en majoritet av LO:s medlemmar vill sända en signal att både facket och socialdemokraterna måste skärpa sig så där i största allmänhet?

Själv skulle jag vilja beställa en enkät med följande fråga riktad till LO:s medlemmar. Jag medger att den är lite lång, men det krävs för att jag skall få med allt.
”Anser du att det är rätt att så mycket som kanske ett par hundra miljoner kronor, pengar som du varit med och slitit ihop, i år kommer att användas i kampanjer till stöd för en borgerlig regering och för en politik som innebär att Du i framtiden skall få lägre lön och sämre anställningstrygghet? Ja eller nej!”

Skribent: