Mindre än hälften av de skånska plusjobben är tillsatta

Skåne har tilldelats 2 200 plusjobb. Förhoppningen är att de är tillsatta före sommaren, men det är långt ifrån säkert.

– Vi är mycket angelägna om att jobben tillsätts. Det finns ett stort behov hos långtidsarbetslösa, säger Håkan Rydberg vid länsarbetsnämnden i Skåne.
I april finns cirka 800 plusjobbare ute på sina arbetsplatser. Det tar tid att få fram jobben men också att tillsätta dem. Många plusjobb kommer med största sannolikhet också att behöva omprövas eller omdefinieras, helt enkel för att det inte finns folk inom målgruppen som kan ta dem. Ett exempel är vårdjobben där undersköterskor efterfrågas men få har rätt utbildning.

Inga i Vellinge

I de skånska kommunerna är cirka 1750 plusjobb avtalade, varav 500 i Malmö och 250 i Helsingborg. Utöver det har 450 jobb tagits fram av Region Skåne och statliga verksamheter såsom Vägverket, Försäkringskassan, Lunds universitet och Tullverket. Vellinge har valt bort plusjobbben men alla andra kommuner i Skåne har tilldelats en kvot. Enligt Håkan Rydberg är arbetet nu inriktat på att fylla kvoterna och att få fram tillräckligt många platser.
Arbetsplatser som kan få fram fler, kan förmodligen också få fler plusjobb, säger han.

Minst två år

I augusti lanserade den socialdemokratiska regeringen plusjobben och i december kom det slutgiltiga beslutet att cirka 20 000 plusjobb skulle tillsättas i Sverige under 2006. Plusjobben vänder sig till personer som har varit arbetslösa i minst två år.

Rimlig takt

Anställningsformen har diskuterats och fackliga förhandlingar på olika plan har pågått. Med den utgångspunkten tycker Håkan Rydberg inte att det är konstigt att processen tar tid.
– Det har funnits en stark politisk vilja att det ska gå snabbt, men takten är rimlig. Jag tycker tvärtom att det är förvånansvärt att det har fungerat i så många fall. Här handlar det om en helt ny åtgärd. Två parter ska bestämma och folk ska rekryteras. Det handlar också om människor som har varit borta från arbetsmarknaden under en lång tid, säger Håkan Rydberg.
Plusjobben i Sverige beräknas kosta staten över fyra miljarder kronor.

Skribent: Petra Martinsson