Det ”Nya Arbetarpartiet” och Fredrik Reinfeldt

Funderingar på om det skall bli ”röd eller blå” valsedel, vid det kommande valet apropå Fredrik Reinfeldt och det i moderat förklädnad nya ”Arbetarpartiet”.

Den svenska högern, idag kallar de sig moderaterna, gör i massmedia stor sak av att kalla sig Sveriges nya arbetarparti. Detta påstående är ett hån mot alla svenska LO-medlemmar när vi historiskt gör en tillbakablick på hur moderaterna/högern har röstat och agerat vid olika riksdagsomröstningar genom åren.

Här följer några av de, för oss inom arbetarrörelsen, viktiga riksdagsbeslut som Det nya Arbetarpartiet – högern/moderaterna anser har ”gynnat” oss i LO-kollektivet genom åren vid omröstningar i Riksdagen, om de, högern/moderaterna, fått majoritet för sina synpunkter.
Följande historiska och kommande omröstningar i riksdagen belyser med all tydlighet
vad moderaterna/högern och inte att förglömma stödpartierna Fp, C och Kd vill och vilken syn de har på arbetare.

1918 – Högerpartiet sätter sig emot allmän och lika rösträtt för män.
1919 – Högerpartiet sätter sig emot förslaget om åtta timmars arbetsdag.
1923 – Högerpartiet sätter sig emot förslaget om åtta timmars arbetsdag igen.
1934 – Högerpartiet sätter sig emot statliga bidrag till arbetslöshetskassorna.
1935 – Högerpartiet sätter sig emot förslaget till folkpension.
1938 – Högerpartiet sätter sig emot två veckors semester.
1941 – Högerpartiet sätter sig emot sänkt rösträttsålder.
1947 – Högerpartiet sätter sig emot allmän sjukförsäkring.
1951 – Högerpartiet sätter sig emot tre veckors semester.
1959 – Högerpartiet sätter sig emot ATP-reformen.
1963 – Högerpartiet sätter sig emot fyra veckors semester.
1970 – Högerpartiet sätter sig emot fyra veckors semester igen.
1970 – Högerpartiet sätter sig emot förtidspensionering vid 63 års ålder.
1973 – Högerpartiet sätter sig emot lagen om anställningsskydd.
1976 – Högerpartiet sätter sig emot fem veckors semester.
1983 – Högerpartiet sätter sig emot löntagarfonderna.

2006 – Högerpartiet med sina allianspartier, FP, Kd och C sätter sig emot lagen om arbetslöshetskassorna, sjukförsäkringar och förtidspensioneringar och lagen om anställningsskydd.

2006 – Högerpartiet med sina allianspartier, FP, Kd och C vill införa privat primärvård, privat sjukförsäkring, privata skolor, privata sjukhus, fri arbetsmarknad, skattefinansierade pigor och drängar i hemmen.

Moderaternas nuvarande partiledare Fredrik Reinfeldt har i Sveriges Riksdag motionerat om att avreglera den svenska arbetsrätten, denne partiledare som ena stunden lägger LO-fientliga motioner i riksdagen och andra stunden kallar sitt parti ”Det nya Arbetarpartiet” är inte trovärdig ur vår synvinkel. Allt detta löntagaremotstånd för att gynna era egna väljare på våra, LO-medlemmarnas bekostnad.

Vi känner igen högern/moderaterna, i dag kallar ni er Moderaterna men det är samma gamla arbetarfientliga politik i ny förpackning som ni tillsammans med era stödtrupper i Högeralliansen för, ni har alltid motarbetat den LO-arbetande delen av befolkningen. Att försöka dölja sig bakom en omdefinition av begreppet arbetare är bara patetiskt. Högerpartiet/moderaterna är och förblir det parti som alltid har sett ner på oss arbetare, till förmån för era egna välbeställda sympatisörer/medlemmar, vi arbetare, LO-medlemmar, som i vår vardag har en sysselsättning som ger ”skit under naglarna”.

Vid valet av valsedel i september är det lätt att välja färg på valsedlarna – det blir de Röda.
Fundera en gång till innan Du lägger Din valsedel i kuvertet den 17 september!

Inge Lindfors
Handelsmedlem

Skribent: Inge Lindfors