Drömmen blev till ett plusjobb

Hennes dröm har länge varit att arbeta med unga, men Mirlinda Iberdemaj trodde aldrig att hon skulle hamna på en skola. När hon fick chans till ett plusjobb som skolvärdinna på Malmö Borgarskola nappade hon dock direkt.

– Jag tror att det finns stora möjligheter för mig att utvecklas här, säger hon. Mirlinda Iberdemaj är 26 år och har en magisterexemen i sociologi från Lunds universitet. Arbetslivserfarenhet har hon skaffat som bland annat arbetsledare på McDonald´s. Men trots cirka tio jobbansökningar i veckan har jobben uteblivit.
Jag brister i erfarenhet. Jag trodde att jobbet på McDonald´s, med all stress och alla sociala kontakter, skulle räcka, men det har jag förstått att det inte gör.

Fritt spelrum

På Malmö Borgarskola går cirka 1400 elever. Mirlinda Iberdemaj är gymnasieskolans första skolvärdinna och hennes primära uppgift är att skapa ”elevtrivsel”. Efter någon månad på jobbet planerar Mirlinda Iberdemaj fortfarande på vadhon ska åstadkomma med tjänsten. Hon har fått ganska fritt spelrum och skapar nu kontakter, kanaler och försöker att lära känna så många elever som möjligt.
Tanken är att hon ska finnas till hands för eleverna i alla möjliga frågor och därför rör hon sig ofta i cafeterian, lunchsalen, datarummet och biblioteket. Så småningom ska olika slags elevaktiviteter växa fram. Utbildningen i sociologi tror hon kommer till användning.
Jag kan nog se helheten på ett annorlunda sätt. Alla elever är unika och har olika behov och intressen. Till exempel tänker inte alla killar likadant och efter det tankesättet vill jag skapa aktiviteter, säger Mirlinda Iberdemaj.

Söker jobb

Plusjobbet fick hon efter att hon själv legat på arbetsförmedlingen och kontaktat utbildningsförvaltningen.
– Jag ville ut, jag måste bara göra någonting. Det är sagt att plusjobbare ska kunna fortsätta söka jobb på arbetstid. Det kommer Mirlinda Iberdemaj att göra.
– Men nu söker jag inga vikariat, bara fasta tjänster. Jag släpper inte detta för ett vikariat.
Peter Forsslund är plusjobbare vid vaktmästeriet inom Arbetscentrum i Helsingborg. Vaktmästeriet servar kommunens alla förvaltningar. Peter Forsslund vet aldrig vad han ska göra eller vilka han ska träffa innan han kommer till jobbet på morgonen. Det trivs han med, och att jobba med händerna. Här har han varit sedan i augusti i aktivitetsgaranti och när han blev tillfrågad av arbetsförmedlingen om han istället ville ha ett plusjobb svarade han ja. I februari blev arbetet så ett plusjobb.
För mig betyder det längre framförhållning och större möjlighet till anställning. Jag har haft praktikplatser men det har varit för korta perioder. Nu kan arbetsgivaren under en längre tid se att jag behövs. Privat betyder det också att jag kan planera min fritid bättre, säger Peter Forsslund.

Skribent: Petra Martinsson