En sen regering och en tomhänt allians

Låtsasjobb, två miljarder mer till AMS är två miljarder i sjön. Tja, vad ska en ung folkpartist säga en dag då en borgerlighet med centerns ungdomsfientliga anställningslag som enda profilfråga i kampen mot arbetslösheten skulle ta ner regeringen på jorden.

Uppgiften är inte den lättaste. Ingen har kunnat missa att Sverige, också i en internationell jämförelse, just nu har en råstark ekonomi. Statsfinanserna har förbättrats dramatiskt på mycket kort tid. Det finns utrymme för satsningar och reformer över ett mycket brett fält samtidigt som statsskulden kan betalas av.
Kommuner och landsting har sannolikt aldrig haft bättre finanser än under de senaste två, tre åren. Skåningar och stockholmare upplever att två i praktiken konkursmässiga landsting/regioner för fyra år sedan nu gör stabila överskott, som rätt förvaltade kan säkra både god sjukvård och pensioner till de anställda.
Goda basfakta att bygga en vårbudget på.
Och grunden det hela baseras på är arbete. I privata företag och i den offentliga sektorn. Sysselsättningsgraden i Sverige tillhör de högsta i världen.

Pär Nuder och kommunalråden hade inte lett så brett om inte många hade haft jobb och dessutom ofta jobbat effektivare än i jämförbara länder. Vi rider inte bara på en allmän högkonjunktur. Vi har tillsammans jobbat och gnetat, men oerhört många har försakat mycket till ett ofta mycket högt pris i skepnad av ohälsa och förslitning och till sist också utslagning för att Sverige på tolv år skulle gå från bankrutt till dagens överflöd.
Just därför är den höga ungdomsarbetslösheten så utmanande. Just därför är också långtidsarbetslösheten hos vissa grupper som inte släpps in eller får komma tillbaka på arbetsmarknaden inte möjlig att acceptera.
Det dröjde väldigt länge, men nu kommer åtgärderna. Ungdomsplussjobb, sommarjobb, stöd till resor för ungdomar som söker jobb på annan ort, satsning på lärlingsutbildningar, fler platser i kvalificerad yrkesutbildning och så vidare. Dessutom är hyresgarantier för att underlätta för unga att skaffa bostad ett av flera sätt att få ungdomar ut i ett liv på egna fötter.
Bara de som tror att marknaden av egen kraft skulle klara av att ordna det den inte tidigare klarat ens under högkonjunkturer kan med förakt tala om låtsasjobb och bortkastade miljarder.
Det var alltså reaktionen från Fredrik Malm som är Liberala ungdomsförbundets ordförande. Han företräder en linje som vill rusta ner arbetsmarknadspolitiken till förmån för lägre skatter och avgifter för företagen och i övrigt göra det mer ekonomiskt kännbart att bli sjuk och arbetslös. Centern vill som bekant gå ännu längre och göra redan otrygga ungdomar än mer rättslösa på jobbet.
Borgerligheten tror sig få stöd för sin pisk-filosofi i den danska modellen. Där är det bevisligen lätt att få jobb men också sparken, särskilt om man inte har full arbetsförmåga eller av andra orsaker – graviditet till exempel – blir obekväm på arbetsplatsen.
Det danska exemplet har dock en annan sida, som heter inga karensdagar vid sjukdom, högre ersättningsnivåer vid arbetslöshet och sjukdom samt nästan lika omfattande AMS-åtgärder som här. Allt det som den borgerliga alliansen annars alltid ser som strukturella feltänk hos näringslivsfientliga sossar.
Varför de mest kraftfulla åtgärderna i vårbudgeten inte satts in tidigare är jag inte mannen att förstå.
Vad jag däremot tror mig förstå är att vi aldrig kommer att få se ett samlat och detaljrikt borgerligt alternativ före valet.

Publicerad i Skånska Dagbladet den 19 april 2006

Skribent: Håkan Hermansson