Kommunen tog tillbaka sin utförsäljning

Norrköpings kommun sålde sina vatten- och avloppsanläggningar. Trots protester och krav på folkomröstning. Men kampen fortsatte och idag är vattnet i Norrköping återkommunaliserat.

Under andra halvan av 90-talet brottades Norrköpings kommun med ekonomiska problem. Efter omgångar av bolagisering och utförsäljning var kommunens VA-anläggningar år 2001 helägda av privata Sydkraft. Protesterna från kommuninvånarna hade varit många men det hade inte ändrat politikernas beslut.

Gav inte upp

– Nu trodde säkert många att frågan definitivt var avgjord men vi gav oss inte, säger Gith Andersson, som är medlem i Attac i Norrköping och sitter i den lokala ”Upprop för rättvisa”- gruppen, där också bland annat LO-facken i Norrköping ingår.
Folkrörelsekonferensen Socialt Forum i Norrköping 2002 hölls under temat ”Privatiseringar av världens vatten och demokrati” och det blev avstampet för ett mer organiserat motstånd.

Till salu-kampanj

Under hösten 2003 hölls en ”Till salukampanj” där affischer och flygblad uppmärksammade norrköpingsborna på försäljningen av vattnet och på privatiseringar i allmänhet.
Sommaren 2004 började vindarna att vända. Ett nytt lagförslag spelade aktivisterna i händerna: regeringen
föreslog att kommunerna skulle få det fulla ansvaret för att vatten och avlopp ordnas genom allmänna VA-anläggningar.
När sedan Sydkraft antagligen insåg att det inte fanns så mycket vinst att göra på vatten så gick det snabbt.
I februari ifjol beslutade kommunfullmäktige att återkommunalisera Norrköpings VA-verksamhet. Prislappen blev fem miljoner kronor.

Kampen fortsätter

– Men kampen forsätter, menar Gith Andersson. Vi har studerat deltagande demokrati och uppvaktat kommunens
demokratiberedning med olika krav.
Även om vattnet nu är återkommunaliserat så är verksamheten fortfarande bolagiserad och medborgarnas insyn näst intill obefintlig.

Skribent: Stefan Bergmark