Folklig ilska utlöste ockupationer av vårdcentraler

I mars 2004 ockuperades vårdcentralerna i stadsdelarna
Hammarkullen, Tynnered och Majorna i Göteborg.
Protesterna hade börjat föregående höst då politiska beslut fattats om nedläggningar och sammanslagningar.
Idag, 2006, öppnar en av vårdcentralerna igen.

Kersti Björkqvist är sjuksköterska i Göteborg och aktiv i SITS – Sjukvården inte till Salu:
– Vårt arbete började med den folkliga ilskan mot nedläggningsbesluten av vårdcentralerna i Göteborg för två år sedan. Idag arbetar vi mest mot den så kallade stopplagen som reglerar försäljningar av landstingsägda
sjukhus.
– Tanken med stopplagen var att förhindra utförsäljningar men den har urholkats och riskerar att urholkas
ytterligare så att endast ett sjukhus per landsting måste vara kvar i offentlig regi.
Ockupationerna 2004 började i Hammarkullen och spred sig sedan till andra drabbade stadsdelar. Protesterna hjälpte dock inte. Samtliga nedläggningar genomfördes
till slut.
– Men nu har regionen beslutat att öppna Tynnereds vårdcentral igen.
Bara två år efter nedläggningen. Vårdsituationen har inte varit hållbar. Det ser vi förstås som ett erkännande av att vi hade rätt, säger Kersti Björkqvist som också menar att för SITS har kampen bara börjat.

Skribent: Stefan Bergmark