Maud Olofssons bekymmer

Maud Olofsson uttryckte i Rapport i går kväll (21/3) att hon kände sig mycket bekymrad över att Bosse Ringholm tillfälligt utsetts till landets utrikesminister ”om så endast för några dagar”.

Jag blir bekymrad över att Maud Olofsson inte i stället oroar sig för, till exempel, försämringarna i socialförsäkringssystemen med den pågående klappjakten på sjuka och arbetslösa, fast det är klart hon anser ju inte att det handlar om försäkringar utan om bidrag. Det är i alla fall vad hon alltid kallar dem. ”Människor som går på bidrag” med syftning på a-kassa, sjukpenning eller sjukersättning (sjukbidrag/förtidspension)
Utan tvivel kommer naturligtvis många att drabbas och hamna i bidragsberoende med de nedskärningar i försäkringsnivåer som Alliansen diskuterar. Jag tänker då på socialbidrag. Redan i dag påverkas kommunernas socialbidragsutbetalningar av de förändrade attityder som råder bland handläggare inom försäkringskassor och arbetsförmedlingar men också bland våra läkare.
Mellan 2004 och 2005 fördubblades nästan takten i avslagen och indragningarna av sjukpenning. 5 600 personer fick avslag på sin ursprungliga begäran om ersättning, det som kallas nya sjukfall och över 12 000 av de redan sjukskrivna fick sin sjukpenning indragen förra året. Uppgifterna står att läsa i LO-tidningens Internetupplaga.
Bakom dessa siffror döljer sig enskilda människor som ovanpå alla andra bekymmer, här kan vi prata om bekymmer, får ytterligare svårigheter att tampas med. Detta, Maud Olofsson, kan du bekymra dig över! Likaså hur kommunerna skall klara att budgetera för nästa års socialbidrag inför risken att Alliansen vinner valet.

Eva Hillén Ahlström, s
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström