Inte särskilt klokt!

De borgerliga partierna lär ha enats om vilken gemensam statlig egendom de skall sälja, om olyckan är framme och de vinner valet.
Vin & Sprit, SBAB och Vasakronan samt aktierna i SAS, Telia och Nordea går under klubban i den första omgången, medan man av olika skäl väntar med Vattenfall, LKAB och Sveaskog.

Skälen till denna relativa försiktighet är säkert inte nymornad omsorg om det gemensamma. Vi tror mer på att man inte vågar ta i mer för aktiemarknadens skull.
Redan den planerade utförsäljningen oroar. Det handlar, som konstateras i en av kommentarerna i Dagens Industri, om ”väldigt stora belopp för börsen att svälja”. Utförsäljningarna kommer att leda till en press neråt på börsen och aktiekurserna.
Pengarna från försäljningarna, som kan beräknas inbringa 50 miljarder om året, tänker man använda för att betala av på statsskulden.
Särskilt begåvad politik är det av flera skäl inte. Statsskulden är knappast något problem längre, eftersom de offentliga finanserna ger betydande överskott och Sveriges BNP växer så snabbt. Annat var det på den förra borgerliga regeringens tid.
Men framför allt, det hela är ungefär lika klokt som det är att sälja mjölkkon för att betala foderinköpen.

Ledarkommentar Efter Arbetet Nr 1 2006

Skribent: