För höga skatter?

Har Sverige för höga skatter? I kväll såg jag en gammal socialdemokratisk valfilm från valrörelsen 1954 på webben, ”Skattefria Andersson” med bl.a. Stig Järrel. (www.socialdemokraterna.se) Den har faktiskt fortfarande full aktualitet.

Andersson som har hustru och tre barn, tycker att skatterna är för höga och vill stå på egna ben, dvs. han vill inte betala någon skatt. Verkligheten blir ju därmed att han själv måste betala för sådant han tidigare fått ta del av genom skattepengarna, hans och andras.
Jag känner att frågan är viktig. Hur ofta tänker vi på, när vi gnäller över skattetrycket, vart pengarna går och hur mycket vi får för dem?
Jag skulle kunna fylla många spalter med betydelsefulla ändamål som bekostas av skatterna men tänker nöja mig med några viktiga exempel. Vet vi hur mycket en graviditet, en förlossning, en förskoleplats kostar? En grundskoleplats för ett läsår, en gymnasieplats, en högskoleplats? En hjärtintensivvårdplats/dygn, ett boende inom kommunens särskilda boendeform för den som drabbats av stroke eller Alzheimer? Vad kostar polis, räddningstjänst, ambulans, mediciner (vi betalar högst 1800 kr/år för receptbelagd medicin), behandlingshemsplatser eller andra insatser för barn och tonåringar?
Sjukpenning, a-kassa är viktiga försäkringar som finansieras genom skatterna och utbetalas till den enskilde som uppfyller villkoren för att få ersättning. Kultur och fritid som bibliotek och ishall, vad kostar de?
Nej, vi har inte för höga skatter!
Vi har ett fantastiskt system där vi solidariskt betalar till det gemensamma för att därefter få ta del av det, utifrån hur vår livssituation just nu ser ut.
Under en period i livet betalar jag kanske betydligt mindre än vad jag får, t.ex. när jag har barn på dagis eller i skola, är sjuk eller arbetslös. En annan tid kanske jag betalar för dig som då står i den situationen. Sedan är det kanske din tur att betala för mig när jag behöver hemtjänst eller annat stöd. En del av oss kanske aldrig fullt ut bekostat vad vi fått, medan andra får stå för högre kostnader, eftersom de tjänat betydligt mera. Det finns ett ord för detta; solidaritet!
Viktigt att påpeka är också, att vi står för ett skattefinansierat internationellt bistånd som faktiskt borde vara betydligt högre.

Eva Hillén Ahlström (s)
Bräcke

Skribent: Eva Hillén Ahlström