Omtumlande, lysande!

Mattias Gardell gör upp med en dum debatt

Sätt inte likhetstecken mellan terrorism och islamism. Det är huvudbudskapet när religionshistorikern Mattias Gardell försöker nyansera bilden av politisk islam. Man måste, menar han, tala om en heterogen islamistisk miljö, där de revolutionära, väpnade, rörelserna bara utgör en del (oklar hur viktig).
Bin Ladin i våra hjärtan kan läsas som ett tredelat projekt. Gardell introducerar tongivande islamistiska ideologer, han beskriver framväxten av några islamistiska rörelser och han relaterar denna utveckling till globala processer av marknadisering, gränsöverskridande kommunikation och Nord-dominans. Det blir en lysande uppgörelse med en ofta dum och fördummande debatt.

Skribent: Petter Larsson