Kan Sonesson(M) göra mer (än anställa ordningsvakter)?

Christian Sonesson Foto: Staffanstorps kommun

Skånska politiker är enligt ett nyhetsinslag i Sydnytt upprörda över den dåliga polisnärvaron i kommunerna. En stor majoritet av kommunalråden (i 25 av Skånes 33 kommuner) anser att den är otillräcklig. Och mer än hälften har anlitat väktarbolag för att komplettera polisen. I bland andra Staffanstorps kommun anställer man nu egna ordningsvakter som redan till sommaren ska patrullera Staffanstorps gator.

– Det är en satsning som tyvärr har blivit nödvändig, konstaterar kommunalrådet i Staffanstorp, Christian Sonesson, (M). Vi anställer en säkerhetschef som kommer från polisen, som ska leda arbetet och organisera ordningsvakterna så att man tydligt kan se dem i gatubilden.

Bakgrunden är att ”skadegörelse och bråk blivit allt vanligare i kommunen”.

Och kommunalrådet Christian Sonesson skyller på staten, eftersom staten ansvarar för polisen.

Låt oss då ta detta på allvar. Det behövs fler poliser. Och poliser är statens ansvar. Men fritidsverksamhet och kulturverksamhet och social verksamhet är ett kommunalt ansvar.

Hur är det då i Staffanstorp med fritidsgårdar, fritidsverksamhet och kultursatsningar riktade till ungdomar? Har moderatledda Staffanstorp en hög ambition på området, har man gjort vad man kan eller prioriterar man i alla lägen låga skatter och en minimalistisk verksamhet på nämnda områden?

Och hur är det i andra skånska kommuner? Gör man vad man kan för att satsa på det förebyggande ungdomsarbetet, det som kan bidra till att ge inte minst ungdomar i riskzonen meningsfulla fritidsalternativ, självkänsla och framtidstro? Låter man marknaden bestämma också här då växer klyftorna och det riktiga utanförskapet.

Självklart har varje enskild ung person och varje förälder ett ansvar, och visst har staten ett ansvar? Men hur ser en moderatpolitiker som Sonesson på sitt eget och kommunens ansvar? Gör man tillräckligt i Staffanstorp? De ordningsvakter man ska anställa kostar 6,5 miljoner årligen? Kunde de pengarna kanske gjort lika bra eller bättre nytta i andra sammanhang?

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet