Seminarium: Klass i Malmö

Klass i Sverige av Katalys

Under ledning av sociologen Göran Therborn kartlägger den fackliga tankesmedjan Katalys hur det svenska klassamhället set ut idag. Vad menar vi med arbetare och kapitalister? Vilken roll spelar den växande gruppen med osäkra och tillfälliga anställningar? Hur samspelar klass med kön och etnicitet? Och hur tar sig klass uttryck, i hälsa, livslängd, inkomst, boende och utbildningsmöjligheter i det som inte längre är världens mest jämlika land?

Sociologen Mikael Stigendal presenterar en av projektets delrapporter, som handlar om just Malmö, och samtalar med kommunalrådet (s) Anders Rubin.
Samtalsledare är journalisten Petter Larsson.

Klass i Sverige på Facebook https://www.facebook.com/klassisverige/.

Arrangörer

Tidningsföreningen Efter Arbetet, ABF Malmö och Katalys.

Tid & Plats

Facebook Event

Tisdag 13 mars
18.00-19.30
Folkets Bio Panora
Friisgatan 19, Malmö

Fritt inträde.