Det är inte kvinnorna som ska ändra beteende

Wikimedia Commons/ Gelpgim22 (Sergio Moises Panei Pitrau)

Att med anledning av gruppvåldtäkterna i Malmö de senaste veckorna varna kvinnor för att gå ut är fel väg att gå, skriver Mariam Ismail Daoud

Sverige har på  många områden kommit långt vad gäller jämställdhet. Trots detta är det långt kvar till ett fullt ut jämställt samhälle, vilket bland annat tar sig uttryck i de hot och det våld som riktas mot många kvinnor och flickor. När kvinnor utsätts för övergrepp, är det helt avgörande att samhället reagerar med tydlighet och till försvar för kvinnors, och därmed allas, mänskliga rättigheter.

Med anledning av de överfallsvåldtäkter som begåtts i Malmö de senaste veckorna har polisen valt att uppmana kvinnor/flickor att inte gå ut ensamma när det är mörkt. Det är bra att man går ut med information och presenterar olika åtgärder som polisen har vidtagit och att man gör allt man förmår för att få fast förövarna och öka säkerheten. Men är det rimligt att uppmana kvinnor/flickor att begränsa sina liv och rörelsemönster? Nej!

Att säkra kvinnors liv och rättigheter är inte detsamma som att isolera dem från det som sker i samhället. Det handlar istället om att slå vakt om kvinnors rörelsefrihet trots de hot och hinder som finns.  Att uppmana kvinnor/flickor att undvika att röra sig ute efter att det blivit mörkt är helt fel. Det bidrar heller inte till att minska kvinnors rädsla och upplevda otrygghet.

Det tenderar istället att förstärka otryggheten och upprätthåller rådande könsmaktstrukturer genom att fokusera på hur kvinnorna, de utsatta, ska bete sig och inte på förövarna. Återigen får kvinnor/flickor bära ansvaret för mäns maktmissbruk och oförmåga att följa Sveriges rikes lagar samt respektera kvinnors mänskliga rättigheter

Noterbart är att många kvinnor och flickor redan har erfarenheter av att på olika sätt anpassa sig, för att känna sig så trygga som möjligt i det offentliga rummet. De tar kanske en omväg hem på kvällen, den väg som är upplyst, därför att den känns tryggare.

Att varna kvinnorna för att gå ut och uppmana dem att ändra sitt beteende är att lägga över ansvaret på kvinnor, flickor. Det är fel väg att gå. Det är ett misslyckande för rättssamhället och de framsteg vi gjort i jämställdhetsarbetet. Det inskränker kvinnors och flickors frihet och mänskliga rättigheter.

Mariam Ismail Daoud