Fler arbetare till riksdagen!

Arbetarrepresentationen i riksdagen har minskat. Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

Det är nedslående att vi de senaste mandatperioderna fått se att representationen av arbetare har minskat i riksdagen. Den utvecklingen ska brytas. Vi vill se fler politiska företrädare med egna erfarenheter av arbetares jobb och villkor, skriver Magnus Alm, ordförande i LO-distriktet i Skåne i detta debattinlägg.

Nästa år går Sverige till val. De fackliga avdelningarna inom LO-distriktet i Skåne kommer lägga ner ett stort arbete för att få genomslag för arbetarklassens frågor. Nuvarande parlamentariskt läge sätter stopp för nödvändiga reformer och större satsningar. Det behövs förändring för att möjliggöra politiska beslut för ökad välfärd, fler och tryggare jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden.

LO kommer att kämpa för Socialdemokratiskt ledda majoriteter i riksdag, regioner och i kommuner. Vi gör det för att LO-kollektivet behöver en politik som går från ord till handling med att öka jämlikheten i Sverige. Klyftorna måste minska och tryggheten öka. Då är det solklart att det behövs ökat inflytande för partier som verkligen förstår och värnar den svenska modellen. Där ordning och reda på arbetsmarknaden inte är en talepunkt utan något som följs av konkreta åtgärder.

Samtidigt gör vi det för att vi vill se fler ur arbetarklassen ta plats i politiken. Vi vet att det historiskt har spelat en stor roll för framväxten av det svenska välfärdssamhället att vi har haft en större andel arbetare i parlamenten än vad andra länder har haft. Ett av våra viktigaste verktyg för att uppnå detta har varit vår långsiktiga och kontinuerliga samverkan med Socialdemokraterna.

Vi samverkar för ökat fackligt genomslag i politiska sakfrågor men också för ökad facklig representation i den politiska förtroendemannakåren. Det är viktigt för oss att många arbetare engagerar sig politiskt och också tar politiska uppdrag.

Det är därför nedslående att vi de senaste mandatperioderna fått se att representationen av arbetare har minskat i riksdagen. Denna utveckling är dock inte förutbestämd.

LO-distriktet i Skånes styrelse och de fackliga avdelningarna i Skåne är överens om att denna utveckling ska brytas. Vi vill istället se fler politiska företrädare med egna erfarenheter av arbetares jobb och villkor. Arbetarna måste vara med där de avgörande besluten äger rum.

Därför har LO-förbunden i Skåne tagit ett gemensamt ansvar inför valet 2018 vad gäller att driva fram fackliga kandidater till politiska uppdrag inom Socialdemokraterna. Vi vill till exempel se att Socialdemokraterna i Skåne minst dubblar antalet LO-fackliga riksdagskandidater på valbar plats sina listor.

Vi från de fackliga avdelningarna har tvärfackligt sett till att tillsammans föra fram fackliga kandidater från de olika branscherna som LO organiserar. De aktiva inom s-fackklubbarna runt omkring i de skånska arbetarekommunerna har drivit på internt i partiorganisationen under nomineringsprocesserna.

Nu är det upp till de Socialdemokratiska valberedningarna, medlemsmötena och valkonferenserna att visa att man menar allvar med facklig-politisk samverkan. Arbetarepartiet Socialdemokraterna behöver fler arbetare på valbar plats på sina listor.

Upp till bevis!

Magnus Alm
ordförande LO-distriktet i Skåne