Hur får vd i Fondbolagens förening dagarna att gå?

Skärmdump Rapport.

I ett nyhetsinslag i Rapport fick vi veta att över hälften av PPM-fonderna är utlandsbaserade. 300 eller mer än en tredjedel av dem i Luxemburg. Det handlar alltså inte bara om de utpräglade skumraskfonderna.

Till bilden hör att avgifterna för dessa fonder är betydligt högre och avkastningen betydligt sämre än för andra fonder. Skälen till att de är dyrare är enligt fondbolagen själva att de är mera ”komplexa” och att de kräver aktivare förvaltning, som ”kan ge högre avkastning”, men man påpekar också att de innebär ett högre risktagande. Det sista framstår som ett understatement. De innebär inte bara högre risk, de är en säker förlustaffär.

När Fredrik Nordström, vd i Fondbolagens förening konfronteras med uppgifterna förklarar han skälen till Luxemburg-lokaliseringen med att ”det är smidigt”.

Månntro det!

Och när det gäller de dyrare avgifterna och den sämre avkastningen säger han att det är ”en konstig jämförelse” och ”det har jag inte sett”. Han har inte sett det, man frågar sig, vad sysslar han med hela dagarna? Håller för öron och ögon?

Regeringen har aviserat översyn av PPM-systemet. Det är förstås helt nödvändigt. Egentligen är premiereservsystemet en enda stor olycka. Man ska inte ha en kasino- och rofferiverksamhet inbyggd i det allmänna pensionssystemet. Premiereservdelen bör helt fasas ut. Det kommer de borgerliga partierna i pensionsgruppen att motsätta sig. Men den uppfattningen måste Socialdemokraterna argumentera högt och ljudligt för.

Bo Bernhardsson/Efter Arbetet