Tandhälsa ska inte vara en klassfråga

Foto: Wikimedia/Commons By dozenist

En god tandhälsa är grunden för god allmänhälsa. Fram till 21 år har vi fri tandvård, men därefter kan tandläkarräkningarna bli skyhöga.

Det är ingen hemlighet att många låginkomsttagare väljer bort nödvändig tandvård för att de inte har råd. Friska tänder har blivit en klassfråga.

Tandfrågan har under många år stått i fokus.

”På samma sätt som vi ställer upp för varandra när vi är sjuka, på samma sätt ska vi ställa upp när tänderna behöver lagas”, sa Göran Persson inför valet 2006. Sedan dess har det gått ytterligare tio år och kostnaderna för tandvård är fortfarande orimliga.

Det fanns inte mindre än sju motioner från Skåne till den socialdemokratiska kongressen i Göteborg som framför krav om att socialdemokraterna ska verka för att tandvård ska ingå i sjukvården och föras in under högkostnadsskyddet.

Behovet av en allmän tandvårdsreform är stort. Det skånska partidistriktet har i en av motionerna ställt krav på en genomgripande utredning om en tandvårdsreform.

Den skånska kongressombuden har drivit arbetet med att få in skrivningar om en tandvårdsreform i riktlinjerna. Kongressen har fattat beslut om att låta utreda tandvården med syftet att den ska närma sig det system som gäller för hälso- och sjukvården. I detta ligger också att det redan under nästa mandatperiod ska tas steg för en mer jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga.

Allt talar för att det kommer att bli en valfråga.

Jan Svärd kongressombud från Malmö