Skattepengar ska inte gå till övervinster

Vi ser fram emot en proposition från regeringen om att reglera och begränsa vinstuttagen ur välfärden och vi kommer att arbeta för detta, skriver Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och
Magnus Alm, ordförande i Skånes LO-distrikt.

Det behövs ordning och reda i välfärden. Självfallet måste våra gemensamma medel gå till vård, skola och omsorg. Den vinstjakt som alltför länge har fått pågå inom välfärden är anmärkningsvärd. Den skånska arbetarrörelsen har därför varit positiv till hur regeringen tagit ansvar och föreslagit en gedigen välfärdsutredning. Ilmar Reepalu har därefter lett och presenterat en noggrann genomgång av förutsättningarna som idag råder.

Det är ett seriöst utredningsarbete som lagt grunden för att regeringen ska kunna sondera och förhandla i frågan efter att remissrundan avslutas. Stödet från det svenska folket är stort för att riksdagen ska enas om lösningar som begränsar vinstjakten och sätter medborgarnas behov i fokus.

Idéer om att nu lägga utredningen åt sidan och sedan börja om från början bedömer vi som fruktlösa. Tvärtom är den skånska arbetarrörelsen tydlig i att vi backar upp Socialdemokraterna och regeringen i strävanden om att börja reglera vinstintressena i välfärden.

Man ska ha i åtanke att syftet med utredningen var att hitta vägar till att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Det är självfallet den enda rimliga ordningen. Att så inte automatiskt är fallet idag är illa.

Avsaknaden av tydliga villkor för vilka som får ta emot offentlig finansiering inom välfärden riskerar därför också att skada medborgarnas tilltro till välfärden. Att det stöter sig med den allmänna  rättskänslan riskerar också att undergräva stödet för den solidariska finansiering som idag råder. De resurser som genom demokratiska beslut avsatts för väl­färden bör självfallet användas för att utveckla och förbättra den.

Såväl Socialdemokraterna i Skåne som LO-distriktet i Skåne har länge argumenterat och arbetat för att situationen med vinstuttagen ur välfärden måste hanteras. Debatten har pågått i många år men Stefan Löfvens regering bröt den allmänna handlingsförlamningen. Socialdemokraternas linje är att svenska folkets skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg. Inte till övervinster.

För att möjliggöra en bred uppgörelse har välfärdsutredningen lagt sig i mittfåran av den allmänna debatten. Reepalu har därför presenterat vinstbegränsningsförslag om 7 procent på operativt kapital över statslåneräntan.

Det föreslås även att enbart tillståndsgivna juridiska personer kan motta offentlig finansiering inom välfärdssektorn. För att få tillstånd krävs att merparten av medlen går till skolan, vården och omsorgen. Ägare ska dock få en rimlig ersätt­ning för de pengar som de själva investerat i verksamheten.

I anslutning till dessa begränsningar föreslås också särskilda regler för att underlätta nyföretagande genom att möjliggöra kompensation av förluster eller låga vinster som görs vid en nyetablering. Utredningen värnar aktivt mångfalden av aktörer och försvårar en ökning av de stora koncernernas  dominans.

Vi ser fram emot en proposition från regeringen och kommer att arbeta för detta.

niklas
Niklas Karlsson
Magnus Alm
Magnus Alm