Nu försämras kvinnors villkor i både öst och väst

Öst är öst och väst är väst och aldrig förenas de två. Så är det inte längre.

När kvinnors villkor försämras måste vi organisera oss. I Ryssland får män nu laglig rätt att slå sina fruar och barn – bara det sker hemma så att ingen ser det. I USA är det kul och rätt när män tafsar på kvinnor, och rätten till abort kan på nytt bli allvarligt kringskuren.

Och i Sverige får en barnmorska ekonomiskt stöd från en amerikansk anti-abort-organisation. Dom betalar hennes rättegångskostnader, och enligt vad hon själv sa i TV har hon hittills fått runt en miljon kronor.

De senaste månaderna har vi sett en amerikansk presidentkandidat driva sin kampanj med lögner, rasism och kvinnohat. Nu är han president, och för varje dag som går blir det allt tydligare att världens två största kärnvapenmakter styrs av män som står för aggressiv nationalism och farlig populism.

I båda nationerna har de båda ledarna stöd av folket. Det är kanske det som är mest skrämmande. Demokratin har urholkats, försvagats.

I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 1, står det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”

Vi S-kvinnor i Trelleborg står bakom den deklarationen. Vi är demokratiska socialister, vi är för rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Vi vill inte ha den nya världsordning som nu växer fram. Vi måste försvara demokratin och det som vi har uppnått.

Demokratin, rösträtten, alla människors lika värde växte inte fram av sig själv. Nu är detta hotat av rasister och kvinnofiender. Därför är det nödvändigt att vi organiserar oss, tar striden. Och vi uppmanar dig, du som ännu inte är med i ett parti – organisera dig. Och välj ett parti som står för demokrati och allas lika värde.

 

S-kvinnor i Trelleborg

Lena Näslund, ordförande