Förbereds militärkupp?

Försvarsmakten bedriver nu en reklamkampanj, där man förklarar varför Sverige är värt att försvara. Den bedrivs åtminstone i Stockholm, men jag antar att den pågår runt hela landet eftersom inte bara Stockholm är värt att försvara. Man möts av reklampelare med budskap som; ”Att få tänka som man vill, är otänkbart för många” och ”Sverige ett land att förälska sig i.” Undertecknare Försvarsmakten.

Vi får veta att; ”Friheten att få leva som man vill, är långt ifrån självklar här i världen. Men den är självklar för oss. Och självklart värd att försvara. På försvarsmakten.se kan du se  hur och varför vi står upp för Sverige, här och nu.”

Vad är då problemet med denna kampanj? Håller jag inte med om att friheten är värd att försvara? Jodå, problemet är ett annat och handlar om myndigheters, i det här fallet försvarsmaktens, roll. Svaret på frågan, varför försvarsmakten står upp för Sverige är ju kort och gott att det gör den därför att den av riksdagen och Sveriges folk har ålagts att göra det. Inte för att de själva, efter att ha prövat frågan, har kommit fram till att Sverige är värt att försvara.

Det är inte militärens sak att avgöra om Sverige är värt att försvara och att utveckla varför det är så. Det är medborgarnas, politikernas och riksdagens uppgift. Försvarsmaktens uppgift är att utföra det uppdrag de får av riksdag och regering.

Det är alltså heller inte Bilprovningens och andra företag som sysslar med fordonskontroll som har till uppgift att med reklam och debattinlägg förklara för medborgare och bilägare varför man av trafiksäkerhetsskäl måste besiktiga bilen. De ska bara genomföra vad de åläggs av lagar och förordningar.

Militärens reklamkampanj blir inte mindre olustig av att att den sker mot bakgrund av en sedan länge pågående enögd och ytlig antirysk kampanj, där inte bara politiker och media medverkar, utan också ÖB och militären. En kampanj som syftar till att bereda vägen in i Nato.

Bara för några dagar sedan var för övrigt ÖB Micael Bydén ute och ställde krav på att Sverige inte ska tillåta att företagsgruppen ledd av ryska gasbolaget Gazprom hyr gotländska Slite hamn på Gotland. Ännu ett exempel på olämplig militär inblandning i debatten. Åsikten borde ha framförts direkt till regeringen och försvarsdepartementet inte som ett debattinlägg i media.

För övrigt antar jag att reklamkampanjen till frihetens försvar långt ifrån är gratis. Pengarna kunde istället ha använts till försvarsmateriel och personal.

Det vore väl bra om försvarsminister Peter Hultqvist och regeringen drog upp klara gränser för vad försvarsmakten ska syssla med. Innan militären helt tar över. För inte har de väl fått detta propagandauppdrag av försvarsdepartementet?

bob-riksdagen-2
Bo Bernhardsson