Vad händer i ”medielandskapet”?

Bo Reimer, professor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Malmö högskola, kommer till Efter Arbetets årsmöte och talar om vad det är som händer i medievärlden och hur det blir i framtiden.
Söndagen den 29 mars kl. 16.00 på Per Albins hem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.
Anmäl att du kommer till efterarbetet@telia.com.

Skribent: