Kallelse till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte 2015

Härmed kallas du som medlem – enskilda och organisationer – till Tidningsföreningen Efter Arbetets årsmöte söndagen den 29 mars kl. 16.00. Plats: Per Albin Hanssons födelsehem, Per Albin Hanssons väg 91- 93 i Malmö.

Vid årsmötet behandlas i sedvanlig ordning det gångna årets verksamhet, val förrättas och verksamheten under det kommande året diskuteras och beslutas.

För att underlätta planeringen vill styrelsen liksom tidigare år att Du/Ni anmäler deltagande. Antingen per telefon till Björn Gudmundsson; 070 631 31 34 eller till Bo Bernhardsson; 070 566 11 96. Eller via mejl tillefterarbetet@telia.com. Senast måndagen den 23 mars.

Val, nomineringar mm

Valberedningens ordförande är Anita Ullmann Kradjian. Nomineringar skall skickas in senast den 13 mars till Tidningsföreningen Efter Arbetet, Olof Palmes Plats 1, 214 44, Malmö eller via mejl till anita.ullmann@horby.com. Hon nås också på telefon 073 – 834 16 22.

Vilka mandat som utgår framgår av bifogad verksamhetsberättelse under rubriken ”Styrelsen”.

Med anledning av könsfördelningen i styrelsen påminns medlemmar och medlemsorganisationer om vikten av att nominera kvinnor.

Senast den 13 mars vill vi också ha motion/förslag som medlem vill skall tas upp till behandling på årsmötet.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften 2015 (100 kr för enskild medlem och 500 kr för organisation). Glöm inte att ange betalningsavsändare. Om Du/Ni redan betalat kan Du/Ni naturligtvis bortse från inbetalningskortet.

Styrelsen för Tidningsföreningen Efter Arbetet

Hemsida. www.efterarbetet.se eller www.efterarbetet.nu

Mejl: efterarbetet@telia.com

Hemsida. www.efterarbetet.se eller www.efterarbetet.nu

Mejl: efterarbetet@telia.com

Skribent: