Ta fajten!

KORT SAGT. Som Efter Arbetet berättar på nyhetsplats i detta nummer finns, trots tidigare löften om motsatsen, inget kollektivavtal på Cuba Café i Malmö. Och inte heller på de övriga restauranger som drivs av samme krögare.
Kommunens policy om att kräva kollektivavtal vid upphandling har därmed brutits.
Det visar bara hur ihålig denna policy är. Den låter förstås bra, men är på grund av den långtgående Lagen om offentlig upphandling knappast möjlig att driva igenom rättsligt.
Facket kan däremot fritt vidta stridsåtgärder – med eller utan medlemmar på krogarna.
Det bör man göra omgående. Det vore knappast överraskande om blotta varslet om en blockad mot Cuba Café mitt i högsäsongen skulle fungera – också för de övriga restaurangerna.

Skribent: EFter Arbetet