Dags för facken att visa solidaritet

Fackföreningsrörelsen var med och ordnade European Social Forum (ESF) i Malmö i höstas. Arrangörsföreningen har nu gått i konkurs. Facken borde därför hjälpa till att samla in pengar så att tolkar, småföretag och andra fordringsägare får betalt. Det skriver fyra andra forumarrangörer.

”Dette er jævlig bra. Litt sånn fagforeningsorgasme”. Så inledde norska LO-tidningen sin rapport från demonstrationen vid European Social Forum (ESF) i Malmö förra året. I nordiska fackliga medier finns överlag mycket positiva omdömen om ESF. ”Det fackliga inslaget var starkt” konstaterade Clas Linder från Transportarbetareförbundet. Det fackliga slutmötet konstaterade att det fackliga deltagandet på ESF varit starkare i Malmö än någonsin tidigare.
Samtidigt rapporterade även miljö-, bonde-, urfolks-, freds- och många andra folkrörelser samma framgångar på sina områden och många rapporter menade också att relationerna mellan rörelserna förbättrats.

Organisatoriskt fanns samtidigt stora brister. Arrangörsföreningen för ESF misslyckades med att föra fram en samlad motivering för att engagera tillräckligt många frivilliga och deltagare. Ekonomiska problem ledde till slut till att föreningen gick i konkurs i februari i år. Detta har i stor utsträckning drabbat en del som frivilligt engagerat sig för ESF. Kulturarbetare, tolkar, mindre företag med flera har gjort utlägg som de inte fått utlovad ersättning för.
Konsekvenserna för den fortsatta ESF-processen har redan visat sig. På förberedelsemötet i höstas inför nästa ESF gick tolkarna i strejk för att kräva ersättning för sina utgifter i samband med ESF i Malmö. Förtroendet för Sverige och Norden som ansvarsfulla organisatörer har fått sig en ordentlig törn.

Problemen inom arrangörsföreningen blev akuta redan i mars 2008 när den av facket dominerade styrelsemajoriteten beslutade att gå emot en ideell lösning rörande ESF Nordens hemsida och därmed gå emot kassören. Konsekvensen blev att kassören och sammankallande för informationsgruppen avgick. Vid ett formellt tillkallat krismöte mellan Miljöförbundet Jordens Vänners och Transports ledning framkom att Transports ledning inte var intresserade av att gemensamt agera i denna kris. Till ny kassör valdes en representant för Transport.
än värre blev det efter forumet då det stod klart att det fanns ett ekonomiskt underskott som beräknades till 1,7 miljoner kronor. Avyttring av tillgångar som tolkningsutrustning, indrivning av fordringar och sammanställning av en fullständig ekonomisk redovisning visade sig vara en omfattande uppgift, som man hade svårt att klara av på kort tid.

Transports agerande efter ESF är uppseendeväckande. Man har inte hjälpt fackets representanter i styrelsen och inte heller tagit sitt ansvar som medlemsorganisation i arrangörsföreningen för att bidra till en organiserad avveckling. Istället drev man en linje som gick ut på att föreningen borde försätta sig i konkurs. På ett fackligt möte för utvärdering av ESF avrådde Transport de övriga förbunden att skjuta till medel för avveckling och agerade även för att Folksam inte skulle betala utlovade 90 000 kronor i bidrag. Uppgifter om att ESF hade stora oredovisade utgifter visade sig omgående vara falska.

En separat insamlingsförening har bildats under hösten 2008 med syftet att stödja arrangörsföreningen och betala skulderna. Insamlingen har vid det här laget resulterat i ungefär
80 000 kronor Situationen kräver emellertid att fler och större organisationer tar sitt ansvar. Föreningen har i skrivande stund 10 medlemsorganisationer, bland annat ABF, men fackföreningsrörelsen lyser med sin frånvaro. Detta är ett stort problem, inte minst som många av fackförbunden var drivande i anordnandet av ESF 2008.
Frågan är nu vad svensk fackföreningsrörelse är villig att göra för att bidra till en insamling. Vill de delta i en gemensam ansträngning och ta ansvar för den uppkomna situationen? För forumprocessen i Europa, såväl som samarbetet mellan rörelser i Sverige, är detta helt nödvändigt. Solidarity works.
Elin Brusewitz
f d distriktssekreterare,
Skånes SSU-distrikt
Ellie Cijvat
ordförande i Miljöförbundet
Jordens Vänner
Joel Borgström
medlem i Vänsterns Studentförbund
Jonas Danielsson
medlem i Attac Malmös
gemensamma arbetsgrupp

Skribent: —– —–