Använd din röst!

Det pågår ett val till Europaparlamentet. Den ”riktiga” valdagen är den 7 juni, men sedan den 20 maj kan man förtidsrösta.
Varför bry sig, många svenskar och européer gör det inte?

Varför rösta i riksdagsvalen, region- och landstingsvalen eller kommunalvalen? Självklart därför att det fattas beslut i riksdagen och fullmäktigeförsamlingarna som berör varje område av våra liv, från vaggan till graven. Och det gör skillnad vem som styr. När högern gör det, som nu, växer orättvisorna, då rustas trygghetssystemen ner och det gemensamma säljs ut. Vad de ville göra stod i program och valplattformar, så kom inte och säg att du ingenting visste.
I princip gäller samma argument i Europaparlamentsvalet. Använd din röst!

Men Europaparlamentet är ju inget riktigt parlament, det har inte samma avgörande beslutsmakt som Sveriges Riksdag eller för den delen ett kommunfullmäktige.
Det är sant. Men parlamentet har makt och dess inflytande har vuxit och växer. Det sista inte bara därför att fler frågor, om eller troligast när Lissabonfördraget blir verklighet, beslutas inom ramen för EU-samarbetet, utan också därför att parlamentet får ökat inflytande i förhållande till kommissionen och ministerrådet än man haft tidigare.

Det som sker på EU-nivån berör många och vitala, för att inte säga livsavgörande, politiska områden.
Det handlar om huruvida svenska kollektivavtal skall gälla och om kampen för att förhindra lönedumpning.
Det handlar om livsmedelsproduktionens villkor, kvalitén på det vi äter och hur danska eller svenska grisar behandlas.
Det handlar om värnet av östersjön, om havsmiljön och fisket och om miljöfrågorna över huvud taget.
Det handlar om hur den ekonomiska krisen skall mötas.

De två största utmaningarna kan inte lösas på den nationella politiska arenan. De kräver internationell samverkan och att EU används som en spjutspets.
Klimathotet och uppgiften att under ganska få år hejda ökningen och sedan minska utsläppen av växthusgaser är den första och största.
Den ekonomiska krisen och uppgiften att få ordning på finansmarknaderna är den andra. Skatteparadisen måste stängas. Detta som en förutsättning för att en offensiv jobb- och välfärdspolitik skall kunna bedrivas.
EU spelar redan en roll på båda dessa områden och kan göra det i än högre grad om den europeiska vänstern stärks i parlamentsvalet.

Men du kanske har andra idéer om hur det internationella samarbetet skall se ut? Du kanske trots allt tycker att Sverige borde lämna klubben eller du skulle vilja se ett ganska annorlunda EU?
Okej, men det är egentligen ganska ointressant när det gäller valet till parlamentet. De personer som vi skickar dit har att fatta beslut i enlighet med de befogenheter och den roll som EU och parlamentet har idag.

Varför rösta?
Därför att EU och parlamentet spelar en viktig roll. Därför att samma strid mellan vänster och höger pågår också där. Konstigare än så är det inte. Och hur svårt är det att rösta?
Bo Bernhardsson

Skribent: Bo Bernhardsson