Klimatskeptiker ett skällsord

Kommentar till artikeln ”Riksdagsmän bjöd i ”klimatskeptiker”” i Efter Arbetet 13/2009.

Jag vill lyfta fram serien ”Klimatkritiken i fokus” som radions Vetandets värld sände i våras. Alla finns för avlyssning på Vetandets världs hemsida på http://www.sr.se.

”Mätresultaten som utmanar slutsatserna i FN:s klimatrapport”
Enligt senaste IPCC rapporten har instrålningen till jordens klimatsystem ökat från 1980-talet till slutet av 1990-talet. Klimatmodellerna tar inte hänsyn till den ökade instrålningen och kan därför överskatta koldioxidens påverkan på klimatet. Detta redovisas inte i IPCC rapportens sammanfattning och kommer därför inte beslutsfattare eller media till del.

”Räkna inte ut solen!”
FN:s klimatexperter underskattar solens påverkan på jorden och klimatet. Enligt rymdfysikerna Rickard Lundin och Henrik Lundstedt vet vi ännu för lite för att kunna påstå att det är koldioxidutsläpp som gjort jorden varmare.

”Miljöhistorikern Sverker Sörlin om klimatforskning och klimatdebatt”
Klimatfrågan sätts in i sitt historiska sammanhang.

”Klimatfrågan, fri debatt eller locket på?”
Hör klimatdebattskritiker som tycker det är lågt i tak.

”Rymden och klimatet”
Variationer i solens magnetfält påverkar inflödet av kosmisk strålning. Stort strålningsinflöde ger mer moln på jorden vilket kyler jorden menar rymdfysikern Henrik Svensmark. Ett liknande resonemang för professorn i naturgeografi Lars Franzén.

Lars Franzén skriver också i tidningen Elbranschen 4/2008 att vid hög solaktivitet sker litet inflöde av kosmiskt stoft och tvärtom vid låg solaktivitet. Aktiviteten varierar i 1000-års cykler. Liknas cykeln vid ett år var Lilla istiden på 1600-talet i januari och nu är vi i början av maj. Högsommar kommer om ungefär 200 år. I samma nummer skriver klimatologen Hans Jelbring ”Strålningsmodell på lösan grund” där han jämför NASAs och IPCCs beskrivningar hur solens instrålande energi bär sig åt i atmosfären.

Vem som har rätt eller fel kan jag inte avgöra men får diskussion mot majoritetsåsikten inte förekomma är det ett tecken på att allt inte står rätt till. Personligen är kväveoxider som bildas vid förbränning ett större problem. Dessa bidrar till försurning och övergödning av mark, skog och vatten. Forskare vid Lunds tekniska högskola har utvecklat en dieselrenare som gör kväveoxiderna i avgaserna närmast försumbara (www.nyteknik.se).

Skribent: Stefan Olsson