Fel att åtala skyddsombud

Ett skyddsombud i Umeå står nu inför rätta. Fälls han hotas säkerheten på svenska arbetsplatser, skriver Ewa Glimhed, ordförande för LO i Malmö.

En värld upp och ner. Så upplever många skyddsombud i Sverige sin situation idag efter åtalet mot ett skyddsombud i Umeå.
Historien inleds med en arbetsplatsolycka i augusti 2005. Vid en grävning för en avloppsledning rasar schaktmassor ned och en byggnadsarbetare begravs till midjan. Förra veckan ledde detta till rättegång. Arbetsgivaren Peab åtalades för arbetsmiljöbrott, men även den anställde som fick rasmassorna över sig åtalades. Han var nämligen arbetsplatsens skyddsombud.

åklagaren lägger alltså samma ansvar för arbetsmiljön och säkerheten på skyddsombudet som på arbetsgivaren.
Skulle detta åtal bilda praxis innebär det plötsligt att ett skyddsombud kan åtalas för att han eller hon har brustit i aktsamhet på samma grunder som en arbetsgivare – trots att det tveklöst är arbetsgivaren som har det fulla formella ansvaret.
Jag har därför ingen förståelse för att man har valt att åtala ett skyddsombud. Jag är förvånad över att rätten ens godkänt åtalet då det saknar lagstöd.

Våra skyddsombud i Sverige kan ofta behöva ta hårda strider med arbetsgivare. De bär på ett tungt förtroende och tar ett mycket stort ansvar. Det rör sig om ett förtroendeuppdrag som handlar om att försöka skydda människor från olycksfall och dödsfall i sitt arbete.
Konsekvenserna av en fällande dom skulle bli oerhört allvarliga. Vilka arbetare skulle vilja ta på sig uppdrag som skyddsombud efter ett sådant domslut? Nej, sådana här åtal mot skyddsombud hotar säkerheten på Sveriges arbetsplatser. Därför hoppas jag innerligt att domen, som kommer 4 juni, blir friande eller att åtalet ogillas helt.
Ewa Glimhed
ordförande för LO Malmö

Skribent: Ewa Glimhed