är Tomelillas valnämnd odemokratiska?

Vi IF Metall avdelningar i Skåne opponerar oss emot Tomelillas valnämnds beslut om att inte upprätta en förtidsröstningslokal på Toselilla den 6 juni.
Det verkar inte som att valnämnden vill ha ett högt deltagande vid EU-Parlamentsvalet den 7 juni, som borde vara valnämndens absolut viktigaste uppgift.

IF Metall avdelningarna i Skåne har hyrt hela Tosselilla den 6 juni för en trevlig aktivitetsdag för alla medlemmar, eftersom vi vet att det är ett svalt intresse för valet tyckte vi det var en bra ide att anordna en förtidsröstningslokal den dagen på Tosselilla.

Vi ansökte till valnämnden i Tomelilla för vi trodde det var ett prioriterat mål för valnämnden att få ett så stort valdeltagande som möjligt.
Detta var ett ypperligt tillfälle att nå ca 2000 röstberättigade personer på ett och samma ställe.

Valnämnden avslog vår ansökan med motiveringen
”det skulle bli för politiskt”
Socialdemokraterna i valnämden reserverade sig mot beslutet.
Vi undrar om de övriga i valnämnden inte har något intresse av ett högt valdeltagande!?!
Ett EU-Parlamentsval är i högsta grad politiskt!

Vi anser att EU-Parlamentsvalet är viktigt och att det ska vara ett högt valdeltagande.
Vi kommer att för våra medlemmar och deras familjers skull anordna transport till Kommunhuset för förtidsröstning.

Vi IF Metall kommer alltid att kämpa för ett högt valdeltagande, för att värna om våra demokratiska rättigheter.

IF Metall Mellersta Skåne
IF Metall Malmö
IF Metall östra Skåne
IF Metall Nord Västra Skåne
IF Metall Södra Skåne
IF Metall Norra Skåne

Skribent: Mikael Andersson