Guantánamosystemet lever

M & L Budget

Gösta Hultén om rättegången mot terrormisstänkte svensken

DEBATT. Den 13 april började en rättegång i New York mot en svensk medborgare av libanesiskt ursprung.
Till skillnad från de över 700 muslimer som hållits fångna utan rättegång i Guantánamolägret får han en rättegång. Då är väl allt frid och fröjd och rättssamhället och rättssäkerheten har äntligen börjat gälla?
Tyvärr är det inte riktigt så. Rättegången mot honom är snarare symptomatisk för den förvrängning av våra rättsgrundsatser som kriget mot terrorismen drivit fram.
De allvarligaste följderna är givetvis de krig mot muslimska länder som USA startat som hämnd för 11 september. Trots att flertalet flygplanskapare var saudier, angrep amerikansk trupp inte Saudiarabien, utan först Afghanistan och sedan Irak. Och trots att kaparna fick sin träning i Fort Lauderdale i Florida, så valde USA att bomba afghanska byar i ett nu snart åttaårigt försvarskrig, där syftet var att fånga Usama bin Ladin, om någon nu minns det.
För att visa handlingskraft samlades hundratals ”misstänkta terrorister” in och flögs, via Afghanistan till Guantánamo. Närmare 300 sitter fortfarande där, utan rättegång. ännu fler har först plågats, torterats och släppts, utan ursäkt och än mindre skadestånd.

Ingen ansvarig har ställts inför rätta för övergreppen och tortyren på Guantánamo, varken förhörsledarna som styrde tortyren, generalerna och politikerna som beordrade den (det vet vi nu) eller läkarna som deltog. Nu har president Obama lovat stänga lägret, men samtidigt har han stött en process som ska hindra att de högsta ansvariga ställs inför rätta.
Både i USA, EU och Sverige har istället ett komplex av nya lagar och rambeslut införts som garanterar Guantánamosystemets fortlevnad långt efter att lägret stängt. I detta system sitter flera svenskar frihetsberövade sedan åratal på svaga grunder eller utan rättegång.
I flera mediers förhandsrapport om rättegången kallas den åtalade ”misstänkt terrorist”. Samvetsgrant återges allt som CIA lägger honom till last, som om det inträffat i verkligheten, inklusive beskyllningen att vilja informera om hur man tillverkar ”massförstörelsevapen”.
Om vilka planer han haft vet jag inget. Men jag har svårt att tro att han haft resurser och kunskap att bidra med detta. Dessutom har han faktiskt inte ens enligt åklagarna utfört något terrordåd. Därför är det fel när medier stämplar honom som ”åtalad för terrorism”.

Det planerade jihadlägret, som är huvudpunkt i åtalet, kom aldrig till stånd. Att prata om och intressera sig för terror, som han tycks ha gjort, är förkastligt, men dock inte terrorism, ja inte ens brottsligt. De CD-skivor och hemsidor, som sägs visa hans terroristiska avsikter, tycks av beskrivningen likna allmängods, som cirkulerat på internet i decennier och som var känt av svensk polis och åklagare redan 2003. Då räckte det inte ens för förundersökning, vilket åklagare i Sverige ju annars gärna gör – som förra årets förundersökningar mot två svensksomalier i Stockholm och nu senast i Malmö i februari, då åklagaren beskrev humanitärt stöd till Gaza som ”finansiering av terrorism.”
Den åtalade mannens brott ska dels ha utförts i Oregon 1999 och dels därefter i Stockholm. Hans amerikanske försvarsadvokat har påpekat att det är orättvist att rättegången då hålls i New York. Enligt advokaten kan det influera juryn negativt, genom kopplingen till terrordådet den 11 september 2001. Enligt advokaten, som känner de paranoida stämningar som piskats upp i USA mot en påstådd terrorist, kan svensken få 30 års fängelse, när juryn sagt sitt.

ända sedan Magna Charta för 800 år sedan har en snabb och rättvis rättegång varit rättssamhällets grundbult. I terroristjakten har det tvärtom blivit regel med långa häktningstider. Svensken har redan suttit frihetsberövad och isolerad utan rättegång i 3,5 år, sedan CIA efter tips från Sverige, kunde runda våra utlämningsregler.
Ett huvudvittne, med oklara kopplingar till FBI, ska ha erkänt lägerplanerna – som var hans idé – mot egen åtalseftergift. Ett annat vittne är Evan Kohlmann, ömsom kallad FBI-rådgivare, ömsom oberoende terroristexpert.
Men när jag googlar på honom visar det sig att han är anställd av NEFA, en superreaktionär organisation, som ofta använts under Busheran i propagandasyften. Som sådan har Evan Kohlmann även figurerat i Aftonbladet och där framgångsrikt planterat nyheter om Sverige som Europas värsta terroristnäste. Han har försvarat Guantánamolägret och till och med deltagit som expert i de kritiserade militärrättegångarna där.
För juryn är han en kändis – som ”terroristexpert” i TV-kanalen NBC. Att han nu används mot svensken visar hur starkt amerikanskt rättsväsende politiserats i terroristjakten. Att Obama lovat stänga själva lägret är hoppingivande. Men utan fortsatt kritisk granskning och debatt kommer Guantánamosystemet nog tyvärr att leva länge än.

Gösta Hultén
talesperson för Charta 2008, en medborgarrättsrörelse som vill bevaka rättsäkerheten i det så kallade kriget mot terrorismen.

Skribent: Gösta Hultén