Gamla visor pånyttföds

KULTUR. Gamla visor plus moderna artister. Det är idén bakom cd-skivan Tjo va’ det viftar där 17 Malmö-visor från åren 1870-1930 får nytt liv. Och då är det bara toppen på visberget.

– Vi har samlat in över 300 visor, och jag vet att det finns minst lika många till att leta fram, säger vissångaren Bo-Anders Dahlskog som tillsammans med skivans producent Lars Lindkvist nu fullbordar flera års sökande i de skånska arkiven.
Och då finns ett arkiv de inte ens hittat: nykterhetsrörelsernas.
– Vi vet att det finns och att det bland annat innehåller revysånger. Men vi vet inte var det finns idag.

Berättelser om Malmö
Peps Persson, Nadin Al Khalidi, Miriam Aida, Mikael Wiehe och Timbuktu är några av de 30-tal skånska artister som medverkar på skivan, som trycks i 5 000 exemplar och kommer ut i december. De har själva fått välja vad de vill sjunga in.
– Många visor som man idag kan tycka är lite tråkiga, som ”Ode till avtäckningen av Axel Danielsson byst” här eller där, eller gratulationsvisor, har inte kommit med. Det är mer de visor som beskriver större händelser i staden som de valt.
– Texterna handlar ofta om samma typ av företeelser som man kan läsa om i dagstidningarna idag: en spårvagnsolycka, eller att man gräver ner rör i gatorna. Möjligen hängde man ut folk med namn mer än vad tidningarna gör idag. Det finns en visa om rättegången mot männen som sprängde Amalthea till exempel. En annan handlar om en Lisa Karlsson, som flyttade runt på alla fabriker i staden för att sedan hamna i prostitutionsdistriktet.

Skrev fler visor än Bellman
Många av visorna spreds långt utanför Malmö och många är skrivna av skomakaren Nisse Lindström, som var den tidens flitigaste skillingtrycksförfattare.
– Han lär ha skrivit minst 160 sånger. Bellman skrev väl bara 100, säger Dahlskog.
Någon liknande inventering i Malmö har aldrig tidigare gjorts. Och det var hög tid. Många av de gamla manuskripten var stadda i upplösning, på grund av tidens usla papperskvalitet. Nu har de räddats till eftervärlden. Alla 300 visorna läggs ut på internet efter nyår, som ett slags arkiv.

Petter Larsson

Skribent: Petter Larsson