Vad betyder arbetslinjen?

Trodde ni att arbetslinjen skulle betyda att alla ska ha arbete?Det tror inte Anders Borg. Han förutspår minskad sysselsättning och starkt ökad arbetslöshet. Naturligtvis kan han säga att det beror på den svåra ekonomiska krisen.
Men det var just när den svåra ekonomiska krisen slog till 1930, som Ernst Wigforss började tala om full sysselsättning. Och han verkade i ett Sverige som var oändligt mycket fattigare än idag. Frågan är inte om det är kris eller inte, utan frågan är vad man vill åstadkomma.

Skribent: Kerstin Eldh