A-kassan är inget bidrag, Kjöller!

Ledarskribenten Hanne Kjöller skriver i en kommentar (Dagens Nyheter, 23/10), lite nedlåtande att (s) och (mp) inte hade mycket att komma med när de träffades i Göteborg häromdagen för överläggningar om a-kassa och för att besöka Volvo.
Eller för att citera några rader av Kjöller ”Nu skulle man kunna tro att det som skulle behövas var nya arbetstillfällen. Men då glömmer man att det är länge sedan socialdemokraterna satte egen försörjning före offentlig”

Finansminister Anders Borg har påstått att a-kassan är ett bidrag. Och att lägre ersättningsnivåer innebär ökade drivkrafter att jobba. Jag anser att a-kassan är en omställningsförsäkring. Människor som drabbas av arbetslöshet har ju fortfarande hyra, mat och räkningar att betala.
Ensamförsörjare (singlar) har ju en tyngre försörjningsbörda att bära.
Hur många singlar bor i Stockholm? Hur många arbetslösa måste söka socialbidrag för kunna leva en dräglig tillvaro eftersom a-kassan är låg? Antalet personer som har lämnat a-kassan sedan regeringen tillträdde uppgår till 450 000. Flera tecken tyder på en lågkonjunktur som lurar bakom hörnet.

En svag ekonomi är en stor stressfaktor som många gångar skapar orostankar, stress och sömnproblem. Dessa besvär kan i sin tur leda till sämre psykiskt välbefinnade och depressioner, enligt Folkhälsoinstitutets undersökningar. Fråga stressforskaren Lennart Levi, numera riksdagsledamot
för (c). Fråga psykiatriken Johan Cullberg om sambandet mellan arbetslöshet och livsomställningskris.

Jag är väldigt förvånad över att Hanne Kjöller, som tidigare har
arbetat inom vården, uppvisar bristande kunskaps om människors psykiska hälsa. Hoppas att Thorbjörn Larsson kan rekrytera en ny chef till ledarredaktionen med humanistiska värderingar. Det måste bli ordning på torpet!

Rustan Rydman (s)
Stockholm

Skribent: Rustan Rydman