Arbetssökande kränks systematiskt

Vad är egentligen skälen till att Socialtjänsten behöver en egen arbetsförmedling? Hur skulle du uppleva att tvingas plocka skräp i ditt bostadsområde, medan grannarna går förbi och tittar? Kritiker menar att de s.k. ”Jobbtorgen” egentligen handlar om ”fattigvårdsförvaring”. Veronica Ekström på FoU-byrån tillfrågades 2004 av Forsknings- och utvecklingsenheten i Stockholms Stad om hon ville hjälpa till att utvärdera Jobbcentrum (senare ”Jobbtorgen”). Slutsatserna i hennes utvärdering ”Individens eget ansvar och samhällets stöd”talar om en återgång till 1800-talets fattiggårdar, som handlar om att skapa en plats där ingen vill vara intagen. Som en socialsekreterare uttrycker det i rapporten: ”Klienterna ska må så illa på skiten att de till slut fixar ett jobb.”

Detta var den första utvärdering som gjordes av de s.k. ”Jobbtorgen”, vilken visade att nästan ingenting av det som hävdats om dem stämmer. Den visar också att mycket få människor får arbete genom dem”. Denna kritiska utvärdering av de s.k. ”Jobbtorgen” har dock inte lett till någon förändring.

Den övergripande kritiken mot de s. k. ”Jobbtorgen” att de riskerar att öka utslagningen, snarare än att hjälpa folk ut i arbetslivet. Att kränka och stigmatisera arbetssökande med försörjningsstöd genom offentlig förnedring genom att t.ex. plocka skräp är ett sätt att cementera människor i socialt utanförskap.

Mänsklighet
– För ett mänskligare samhälle

Skribent: