Kvackonomi

KORT SAGT. Aftonbladet har lyft fram flera upprörande fall av feldiagnoser som ställts av läkare. En man vars hustru hade cancer i hela kroppen avfärdades som deprimerad och fick några lyckopiller – det är ett av exemplen. Samma dag som Åsa Petersen kommenterar detta i en ledare kan man i Svenska Dagbladets näringslivsdel läsa en stor artikel om den expanderande privata vårdmarknaden. Attendo Care ökade sina intäkter med 44 procent första kvartalet i år.

I Stockholm och på många andra håll får vårdcentralerna ersättning per patientbesök. Många patienter, hög omsättning, dvs snabba diagnoser och korta samtal, ger klirr i kassan.

Finns där ett samband?
Kvacksalveri kanske helt enkelt är marknadsekonomi.

Skribent: Bengt Göransson