Politik som självändamål

KRÖNIKA. ”Utbildningsminister Jan Björklund har inte mycket att vinna på att göra upp med socialdemokraterna om skolan. Han har byggt sin karriär och sitt varumärke på agitation mot ”flumskolan”. Självklart vill han behålla skolan som en stridsfråga inför valet 2010.”

Det är Dagens Nyheters Johannes Åman som förkunnar – och på samma gång förklarar han varför Jan Björklund aldrig kommer att bli den store skolpolitiker han själv och många andra drömmer om. En seriös politiker medverkar till att lösa för medborgarna viktiga problem, partigängaren vill ha problemen kvar för att kunna exploatera dem i kommande val.
Jag skriver detta inte som ett inlägg i skoldebatten utan som exempel på det förfall som blockpolitiken har lett till. Ty vad händer i förlängningen? Vinner socialdemokraterna nästa val kommer ”flumskolan” att få en renässans och Björklund kan stå där som en annan vänsterpartist; de har ju av tradition alltid föredragit att skriva en ärofull reservation framför att medverka till kloka beslut. Om däremot borgerligheten vinner kommer moderaternas fundamentalister att kunna fortsätta förskingringen av allmän egendom inte minst genom utförsäljningen av skolor. Björklund kommer att retroaktivt kunna glädja sig åt sina uttalanden men knappast åt något annat.

Ett betående bidrag till politiken lämnar han emellertid. Han synliggör högst påtagligt blockpolitikens förödande effekter, både för praktisk politik och för medborgarnas tilltro till partier och demokrati.

Skribent: Bengt Göransson