Visst är det bra med fakta, Sven Otto Littorin

DEBATT. Sven Otto Littorin påstår i ett svar på min KRÖNIKA att socialbidragsutbetalningarna minskade med 5 procent under 2007. Jag citerar därför Socialstyrelsens statistik under rubriken Ekonomiskt bistånd exklusive utbetalningar till flyktingar: ”För biståndsmottagare som inte är flyktingar har det under de fyra kvartalen 2007 betalats ut 6 993 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd. Det innebär en ökning med en procent jämfört med 2006.”

Detta står att läsa på sidan 19 i Ekonomiskt bistånd – kvartalsstatistik och årsstatistik.

Sven Otto Littorin och jag är nu i alla fall överens om att från 2006 till 2007 har socialbidragen ökat i 93 av landets kommuner sett över samtliga kvartal. Vid en jämförelse mellan 4: e kvartalet 2006 och 4: e kvartalet 2007 ökade emellertid socialbidragen till biståndsmottagare som inte är flyktingar i så många som 136 kommuner (Tabell B sidan 17 i ovan nämnda statistik från Socialstyrelsen). Vi får hoppas att detta inte är en trend som håller i sig.

Dessutom vill jag gärna berätta för arbetsmarknadsministern att i min lilla norrlandskommun, Bräcke, knappt 7 200 invånare som varje år blir färre, tvingades politikerna till en skattehöjning med 0,75 kronor från 2008. Beslutet togs över blockgränserna i fullständig politisk enighet för att rädda kommunens ekonomi. Ett av skälen till höjningen var det stora underskottet i budgeten för socialbidrag.

Erik Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Bräcke, och Bengt Flykt, kommunchef, skriver i ett gemensamt pressmeddelande 2008-03-11 följande om bokslutet för 2007:
”Kostnaderna i kommunens verksamheter har blivit högre än budgeterat. Det största underskottet mot budget finns inom socialtjänstenhetens område. Avvikelsen mot budget för socialtjänsten är minus 4,4 miljoner kronor. Anledningarna är bland annat högre kostnader än beräknat för ekonomiskt bistånd samt för vård och boende för barn och ungdomar.”

I en sak kan jag hålla med arbetsmarknadsministern om att de sänkta ersättningarna i a-kassan inte ensamma är orsaken till min kommuns och 92 andra kommuners bekymmer. Ministern delar ansvaret med andra statsråd, däribland socialförsäkringsministern som har sänkt sjukpenningen från 80 till 77,6 procent.
När man lever på marginalen är varje krona viktig. I detta finns också ett barnperspektiv. Det kan vara skillnaden mellan en liten fickpeng till barnen som ger dem en möjlighet att följa med kamraterna på bio. Eller kanske gå på ett barnkalas och kunna ha med en liten present precis som kompisarna. Att slippa sjukanmäla sig på skolan nästa gång klassen skall göra en utflykt som kostar några tior. Att inte få fram denna slant, Sven Otto Littorin, är verkligheten för många barn i dag och det är den nuvarande regeringens ansvar – ingen annans.

Eva Hillén Ahlström

Skribent: Eva Hillen Ahlström