Ta strid för strandskyddet!

I sin iver att vara först med de rykande nyheterna struntade en majoritet av de etablerade medierna i grundläggande journalistiska principer.

DEBATT. Det i ett internationellt perspektiv unika strandskyddet, diamanten i den likaledes unika svenska allemansrätten är på väg att avskaffas. Redan idag är det ordentligt avlövat. Tusentals dispenser utfärdas varje år runt om i landet. Naturvårdsverket som har möjlighet att överklaga hinner bara med att ta upp en bråkdel av fallen till prövning. Gjorda undersökningar visar att endast en av tre kommunala dispensbeslut är välgrundade.

Och nu presenteras ett förslag om nya strandskyddsregler i miljöbalken.
Syftet med förslaget är att lätta på reglerna i glesbygd men skärpa dem i tättbefolkade områden där dispenserna duggar allt tätare. Men i praktiken ökar i stället hotet mot strandmiljöerna. Och särskilt starkt blir det sannolikt runt sjöar och kustområden med hårt exploateringstryck

Med det nya förslaget blir kommunerna direkt ansvariga för dispensbeslut samtidigt som grunderna för dessa dispensbeslut utvidgas. Och detta i klar strid med strandskyddets syften och intentioner. Utvidgningen av dispensreglerna innefattar bl a näringsverksamhet, vilket innebär uppenbara risker för en ny våg av strandexploatering runt sjöar och utmed de svenska kusterna. Resultatet kommer sannolikt att bli att penningstarka personer kommer att utgöra mycket kraftfulla påtryckningsmedel på kommunpolitikerna när det gäller byggnation i attraktiva kust- och strandområden.

Att i en situation då kommunerna redan är alltför frikostiga med dispenser, och även bevisligen tänjer på lagligheten i sammanhanget, göra det ännu lättare att exploatera våra strandområden och ytterligare begränsa allmänhetens tillträde till dessa områden är ett akut hot mot hela tanken bakom det generella strandskyddet. Det är därmed också ett hårt slag mot friluftslivet och omistliga naturvärden.

Frågan är nu hur socialdemokraterna i riksdagen kommer att agera mot denna allvarliga inskränkning i den hävdvunna och i ett internationellt perspektiv unika svenska allemansrätten. Om detta måste ni väl ändå ta strid!

Bengt Silfverstrand
Fd riksdagsledamot (s)

Skribent: Bengt Silfverstrand