Riggat?

Den fd försvarsministern Mikael Odenberg har ju som bekant blivit generaldirektör för Svenska Kraftnät.
Regeringskansliet har anlitat en extern rekryteringskonsult för tillsättning av chefstjänsten. Det fanns bara en kandidat till tjänsten, herr Odenberg. Tjänsten utlyste aldrig offentligt. Den externa konsulten – regeringen förlängda arm? En ”riggad” tillsättning?

Skribent: Rustan Rydman